Kielecki Salon Maturzystów Perspektywy 2023 z Politechniką Świętokrzyską

aula Politechniki Świętokrzyskiej wypełniona słuchaczami
UJK

Fundacja Edukacyjna Perspektywy zaprasza kieleckich uczniów do udziału w ogólnopolskiej kampanii Salon Maturzystów Perspektywy. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 25 września na Politechnice Świętokrzyskiej. Salon odwiedzą maturzyści 2024, a także uczniowie młodszych klas oraz nauczyciele, pedagodzy szkolni i doradcy edukacyjno-zawodowi.

Odwiedzający zdobędą najlepsze informacje o maturze (w zmienionej rok temu formule) oraz zaplanowaniu strategii i wyborze optymalnej ścieżki kariery.

W programie spotkań m.in.: prezentacje oferty edukacyjnej uczelni akademickich na rok 2024/2025 z udziałem przedstawicieli uczelni; wszystko o maturze 2024 z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych – spotkania ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych z maturzystami i nauczycielami na temat deklaracji maturalnych, terminów i ważnych kwestii związanych z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych.

W ramach części targowej przedstawione zostaną oferty uczelni i szczegółowe wymogi rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/25. Nie zabraknie poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla osób wybierających kierunek studiów i uczelnię.

Uczestnicy Salonu odbiorą też od „Perspektyw” gratisowo publikację, która od ponad 30 lat pomaga kandydatom w wyborze kierunku studiów i uczelni, czyli „Informator dla Maturzystów 2024” – aktualny przewodnik na drodze od matury ku wymarzonym studiom.

Więcej informacji: www.salonmaturzystow.pl/2023/ 

Powrót na początek strony