Kielecki Budżet Obywatelski

Znamy listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie po przeprowadzonej weryfikacji merytorycznej. Wnioskodawcy projektów ocenionych negatywnie mogą do 7 września br. odwołać się od negatywnej oceny.

Odwołanie wnosi się do Komisji ds. Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego za pośrednictwem Urzędu Miasta Kielce w następujących formach: dokumentu elektronicznego lub pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, z dopiskiem „Budżet Obywatelski odwołanie”.

Pełną listę zweryfikowanych projektów można znaleźć na portalu Idea Kielce. 

Do tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego zostało zgłoszonych 186 projektów. 3 uzyskały negatywną ocenę formalną, 1 projekt został wycofany przez wnioskodawcę na etapie zgłaszania projektów.

Do oceny merytorycznej przeszły 182 projekty. 7 zostało wycofanych przez wnioskodawców na etapie weryfikacji merytorycznej.

Ostatecznie ocenie merytorycznej poddano 175 projektów, w tym:
• Inwestycyjnych dużych: 39
• Inwestycyjnych małych: 62
• Zielonych: 19
• Nieinwestycyjnych: 55

Pozytywnie oceniono 129 projektów, w tym:
• Inwestycyjnych dużych: 26
• Inwestycyjnych małych: 37
• Zielonych: 15
• Nieinwestycyjnych: 51

Ocenę negatywną uzyskało 46 projektów, w tym:
• Inwestycyjnych dużych: 13
• Inwestycyjnych małych: 25
• Zielonych: 4
• Nieinwestycyjnych: 4

W trakcie weryfikacji merytorycznej zmieniono kwalifikację 12 projektów:
• z Inwestycyjnego małego na Inwestycyjny duży – 7 projektów
• z Zielonego na Inwestycyjny mały – 1 projekt
• z Zielonego na Inwestycyjny duży – 3 projekty
• z Nieinwestycyjnego na Inwestycyjny mały - 1 projekt

Ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy 22 września. Od 23 września do 6 października mieszkańcy Kielc będą wybierać, które projekty zostaną zrealizowane.

Podobnie jak w  ubiegłym roku  głosować będzie można wyłącznie elektronicznie. Wymagane będzie przy tym podanie swojego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany sms z kodem weryfikacyjnym - przy czym na jeden numer może zostać wysłany wyłącznie jeden sms.

W ramach jednego głosu będzie można wybrać: 1 projekt inwestycyjny duży, 3 projekty inwestycyjne małe oraz 4 projekty nieinwestycyjne i 2 projekty „zielone”. Dla osób, które nie posiadają dostępu do internetu czy telefonu komórkowego, zaplanowaliśmy możliwość oddania głosu w specjalnie do tego przeznaczonych punktach.

W tym roku na realizację pomysłów mieszkańców zostało przeznaczone 8 mln zł, które zostaną podzielone na zadania według kategorii na kwoty:

• projekty inwestycyjne duże 4 500 000 zł
• projekty inwestycyjne małe 2 000 000 zł
• projekty zielone 1 000 000 zł
• projekty nieinwestycyjne 500 000 zł

Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana 22 września br. Od 23 września do 6 października mieszkańcy Kielc będą wybierać projekty, które zostaną zrealizowane w 2023 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 13 października.

Powrót na początek strony