Kieleccy strażacy podsumowali działania w ubiegłym roku

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się odprawa, podczas której podsumowano działania podejmowane w 2023 roku. W naradzie uczestniczyli między innymi: Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Krzysztof Ciosek, Komendant Miejski PSP bryg. Mariusz Góra, komendanci jednostek OSP, przedstawiciele innych służb mundurowych, Starostwa Powiatowego oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu kieleckiego. Miasto Kielce reprezentował sekretarz miasta Szczepan Skorupski.

Garnizon Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej liczy obecnie 215 funkcjonariuszy, w tym 55 oficerów, 64 aspirantów, 113 podoficerów i 13 szeregowych. Ich działania wspiera 6 pracowników cywilnych. Każdego dnia służbę w podziale bojowym pełni 45 strażaków.

W strukturach Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kielcach funkcjonują cztery Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze: JRG n1 Kielce, JRG nr 2 Kielce, JRG nr 3 Kielce i JRG nr 4 Chmielnik. Ponadto w Kielcach i powiecie kieleckim działa 55 jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 60 jednostek OSP spoza KSRG. W 2023 roku do KSRG zostały włączone trzy jednostki: OSP Piotrów, OSP Bobrza oraz OSP Szewce. Ponadto na terenie gminy Górno została utworzona jednostka OSP Skorzeszyce.

Na terenie Kielc i powiatu kieleckiego działa pięć grup specjalistycznych. Są to Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „Kielce 3”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kielce 1”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „Kielce”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Kielce” oraz Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „Kielce”.

Powrót na początek strony