Kielczanie mogą pomóc w namierzaniu stojaków rowerowych i miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Na najbardziej aktywnych czekają nagrody, m.in. hulajnogi elektryczne i tablety. Co trzeba zrobić? Wystarczy przy użyciu aplikacji „Ulepszamy Kielce” wskazać stojak lub miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Termin upływa 8 marca br.

Miasto zaprosiło kielczan do współtworzenia baz danych z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia do kontaktu. Aplikacja dostępna jest w wersji webowej oraz mobilnej.

Do tej pory mieszkańcy zgłosili ponad 270 miejsc, gdzie zamontowane są stojaki rowerowe oraz ponad 150 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Zarówno konkurs „Namierzamy stojaki rowerowe” oraz „Zoom na miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych” trwają do 8 marca br. Udział w nich mogą wziąć osoby, które w dniu zgłoszenia ukończyły co najmniej 13 lat. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Szczegóły konkursów.

Jak się zaangażować w funkcjonowanie i zarządzanie miastem?

Aplikacja „Ulepszamy Kielce” działa od kilku tygodni. Dzięki niej mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na zmiany. Jest to także "skrzynka kontaktowa" do informowania np. o awariach oświetlenia, uszkodzonej nawierzchni, zalegających odpadach, uszkodzonych ławkach, nieczytelnych znakach drogowych czy barierach architektonicznych.

Wszystkie sprawy są przekazywane do odpowiednich jednostek w mieście. Do tej pory najwięcej z nich trafiło do Miejskiego Zarządu Dróg oraz Straży Miejskiej. Status zgłoszenia można śledzić na bieżąco, dzięki czemu użytkownicy widzą czy zostało już zamknięte czy jest nadal w toku.

Jak korzystać z aplikacji?

Aplikacja dostępna jest pod adresem www.ulepszamy.kielce.eu oraz w wersji mobilnej. Bezpłatnie można ją pobrać ze sklepów Google play oraz App Store. Zgłoszenia podzielono na osiem głównych kategorii, te z kolei na podkategorie, a do ich obsługi zostały wskazane konkretne wydziały czy biura w Urzędzie Miasta. Po pobraniu aplikacji wystarczy na mapie zgłoszeń wybrać kategorię, kolejnym krokiem jest wskazanie lokalizacji, następnie należy dodać opis, numer kontaktowy, ewentualnie zdjęcia zdarzenia lub napotkanej sytuacji oraz wysłać zgłoszenie.

Pomoc Techniczna.png

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19

Powrót na początek strony