Kielce ze wsparciem z programu Maluch+. Powstanie nowy żłobek na Ślichowicach

Na miejskiej działce przy ul. Kazimierza Wielkiego powstanie nowy żłobek samorządowy liczący sto miejsc. Podpisanie umowy na dotację z rządowego programu Maluch+ na lata 2022-2029 odbyło się dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz prezydenta Kielc Bogdana Wenty. Obecnie w Kielcach funkcjonuje sześć żłobków i jedna filia. Dzięki programowi liczba ta zostanie zwiększona. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 4 411 026 zł, z czego dofinansowanie w ramach programu Maluch+ wynosi 4 070 050, 10 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w styczniu 2024.

Miasto Kielce uczestniczy w programie rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „Maluch+” od samego początku. - Do dziś Miasto uzyskało wsparcie z tego tytułu w łącznej kwocie około 14 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom utworzono 445 miejsc, w tym miejsca, które dostosowano dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki - mówił prezydent Kielc Bogdan Wenta. - W tej edycji naszym priorytetem jest wybudowanie nowego żłobka „Ślichowice II”. Miasto się rozrasta, powstaje coraz więcej nowych osiedli, których mieszkańcy potrzebują i będą potrzebowali takich placówek. Jako Miasto widzimy to i w miarę dostępności środków realizujemy te potrzeby - pokreślił prezydent.

„Maluch+” 2022-2029 jest programem prorodzinnym, wspierającym powstawanie i funkcjonowanie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki. Swoje umocowanie znajduje on w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Powrót na początek strony