Kielce z tytułem Samorząd Prospołeczny 2021

Miasto Kielce zostało docenione za wspieranie sektora ekonomii społecznej. Tytuł lidera w kategorii Samorząd Prospołeczny powyżej 20 tys. mieszkańców odebrał prezydent Kielc Bogdan Wenta, podczas uroczystej gali konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”.

Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczyli: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Kielce otrzymały tytuł w uznaniu dobrej współpracy władz miasta z podmiotami ekonomii społecznej oraz za tworzenie przyjaznego miejsca dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Dziękuję Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego za to wyróżnienie. Poprawa warunków życia, zwiększanie możliwości rozwoju oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Kielc i regionu to nasze wspólne, bardzo ważne zadanie. Jego realizacja nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, którym bardzo dziękuję za aktywność i wsparcie. Z tego miejsca chciałbym również szczególnie podziękować pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy każdego dnia z wielką troską i zaangażowaniem działają na rzecz drugiego człowieka – mówił prezydent.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego corocznie ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej” oraz konkurs dla dziennikarzy z zakresu Ekonomii Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego Świętokrzyska Ekonomia Społeczna.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Nagrodę otrzymują podmioty, samorządy i przedsiębiorcy, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, promując postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.

Powrót na początek strony