Kielce Świętokrzyskim Kreatorem Rozwoju

Tytułem Świętokrzyski Kreator Rozwoju uhonorowana została Gmina Kielce za projekt pn. Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego. Podczas konferencji podsumowującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego nagrodę odebrał Sekretarz Miasta Szczepan Skorupski.

Podczas konferencji wyróżnienia otrzymali beneficjenci, którzy w sposób wzorcowy realizowali projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich. Nagrodzone zostały najbardziej inspirujące i innowacyjne przedsięwzięcia. Gmina Kielce otrzymała wyróżnienie w kategorii Inwestycja miejska:

 Przedmiotem projektu realizowanego na terenie Kielc była budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego. Zakres zadań obejmował prace budowlane: utworzenie kompleksu budynków dydaktycznych o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem oraz wyposażeniem pracowni do praktycznej nauki zawodu.

Głównym celem było zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz rozwój potencjału edukacyjnego miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej dla grupy m.in. 500 uczniów i słuchaczy.

Wartość projektu - 49 mln 107 tys. zł. Dofinansowanie z UE - 31 mln 455 tys. zł.

Powrót na początek strony