Kielce otrzymają dofinansowanie na działania eliminujące cyberzagrożenia

Ma być bezpieczniej i nowocześniej. Urząd Miasta pozyskał unijne pieniądze na wzmocnienie systemu cyfrowej ochrony.

W ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Miasto realizować będzie wart ponad 920 tys. projekt pn. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Kielce. Za realizację odpowiadają Wydział Administracyjny i Centrum Usług Miejskich. Wkład własny Kielc to blisko 74 tys. zł.

Jak informuje Piotr Wychowaniec, dyrektor Centrum Usług Miejskich, projekt przyczyni się do ulepszenia systemów informatycznych oraz sieci Gminy Kielce ograniczając znacznie cyberzagrożenia. Stary, wyeksploatowany już sprzęt zostanie zastąpiony nowoczesnymi urządzeniami, co znacznie poprawi jakości oferowanych usług cyfrowych. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt wraz z  oprogramowaniem (tzw. firewalle) na styku z siecią Internet oraz Data Center. Dodaje, że dzięki dofinansowaniu możliwa będzie także między innymi migracja serwera poczty internetowej wraz z przeniesieniem skrzynek pocztowych na nową macierz i podniesieniem ich bezpieczeństwa.

W pierwszej kolejności jednak wdrożony zostanie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Kielce oraz Centrum Usług Miejskich w Kielcach.

Prace nad realizacją projektu zostaną rozpoczęte natychmiast po podpisaniu umowy o powierzeniu grantu. Planowany okres realizacji to 2 lata.

belka unijna cyberbezpieczenstwo.jpg

Powrót na początek strony