Kielce mają Rzecznika Praw Społecznych

Na tę funkcję została powołana Monika Siciarska, pracująca na co dzień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Jej zadaniem będzie reprezentowanie spraw osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce, rzecznik pełni swoje obowiązki bez dodatkowego wynagrodzenia.

Powołanie Rzecznika Praw Społecznych to wspólna inicjatywa MOPR-u i organizacji ATD Czwarty Świat, która wypracowała koncepcję funkcji w trakcie realizacji projektu Nasze Glosy. Celem było połączenie trzech grup interesariuszy: osób doświadczających ubóstwa, pomagających im praktyków - pracowników socjalnych oraz naukowców zajmujących się problemem ubóstwa.

Do głównych zadań Rzecznika Praw Społecznych w Kielcach należy:
• zapewnienie bezpłatnego doradztwa i informacji w zakresie praw społecznych dla osób wymagających ochrony,
• rzecznictwo w sprawach indywidualnych i grupowych,
• przedstawianie Prezydentowi Miasta Kielce raportów, analiz dotyczących problemów osób będących w trudnej sytuacji życiowej i propozycje ich rozwiązań,
• upowszechnianie zasad Europejskiego filaru praw socjalnych dotyczących dostępu do zatrudnienia, uczciwych warunków pracy oraz ochrony socjalnej.

Ponadto Kielecki Rzecznik Praw Społecznych koordynuje współpracę Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia rozwiązań dotyczących osób oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Jego rolą jest również przedstawianie Prezydentowi Miasta Kielce problemów osób i rodzin doświadczających niedostatku czy marginalizacji społecznej, a także propozycji ich rozwiązań.

 

Dyżury Rzecznika Praw Społecznych:

  • Poniedziałek – godz. 15:00-16:30
    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 6, pokój nr 23
  • Czwartek – godz. 15:00-16:30
    Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych w Kielcach ul. Żniwna 4, pokój nr 1
  • Środa – godz. 8:00-15:00
    Dyżur telefoniczny pod nr 41 331 25 24 wew. 236

Powrót na początek strony