„Kielce - Moje Miasto w 2022 roku”. Nagrody czekają

Słuchawki, selfie sticki, plecaki, bidony, kubki, puzzle, ciekawe publikacje, to tylko niektóre z nagród, które czekają na laureatów 2. edycji konkursu plastycznego „Kielce-Moje Miasto w 2022 roku”, organizowanego przez Urząd Miasta Kielce.

Na prace czekamy do piątku, 11 lutego. Oceni je profesjonalne jury, zaś nagrody laureatom wręczy tydzień później w ratuszu prezydent Kielc - Bogdan Wenta. Warto chwycić za kredki, farby itp. i już dziś przelać na papier swoją artystyczną wizję Kielc.

Adresatami konkursu są uczniowie kieleckich szkół podstawowych, a także dzieci w wieku przedszkolnym, zerówka przedszkolna i zerówka szkolna.

Zadaniem uczestników jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 (297 x 420 mm), która ma przedstawiać artystyczną wizję tego, jak ich zdaniem powinny wyglądać Kielce w 2022 roku. Forma pracy - płaska. Propozycja konkursowa może być wykonana za pomocą farb, pasteli, kredek itp. Przy ocenie jury konkursowe będzie brało pod uwagę m.in. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu oraz walory artystyczne, takie jak: kompozycja, kolorystyka czy technika wykonania. Każdy uczestnik, może zgłosić tylko jedną propozycję.

Wykonaną pracę należy dostarczyć do 11 lutego 2022 roku, do godziny 15:20, do Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6. Prace należy zostawić przy głównym wejściu w Biurze Obsługi Klienta z dopiskiem: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, pok. 709.

Dla ułatwienia - indywidualne prace wykonane przez dzieci z jednego przedszkola lub szkoły mogą być dostarczone w jednym pakiecie przez wyznaczoną osobę z danej placówki. Należy tylko pamiętać, by do każdej pracy osobno była przypięta metryczka (dane autora pracy).

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:

1. dzieci w wieku przedszkolnym, zerówka przedszkolna, zerówka szkolna;

2. dzieci z klas I - III szkoły podstawowej;

3. dzieci z klas IV - VIII szkoły podstawowej.

Szczegóły w regulaminie.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Metryczka.pdf PDF 259.33 KB
2. Regulamin Konkursu.pdf PDF 325.59 KB
Powrót na początek strony