Kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Spotkania informacyjne

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi kampanię zachęcającą mieszkańców do rozważenia chęci przyjęcia do swojej rodziny dziecka potrzebującego opieki i wsparcia. Celem akcji jest także wspieranie już istniejących rodzin zastępczych.

- Poprzez naszą akcję informacyjną, chcemy dotrzeć do osób, które są gotowe stworzyć dom dla dzieci pozbawionych właściwej opieki. Chcemy, aby jak najwięcej osób dowiedziało się jak zostać rodzicem czy opiekunem zastępczym, aby skrzywdzone dzieci miały szansę na normalne dzieciństwo i lepszy start w przyszłość – mówi Beata Rogowska, dyr. ORPZ w Kielcach.

30 maja, przypada Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym dniu na Rynku i w siedzibie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49, w godz. 10-14 działać będą punkty informacyjne.  Mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym.  Na chętnych czekać będą ulotki, balony i słodycze. Poza tym ulotki i plakaty propagujące ideę rodzicielstwa zastępczego pojawią się w szkołach oraz placówkach służby zdrowia.  

- Chcemy uwrażliwiać mieszkańców na potrzeby dzieci skrzywdzonych przez los i przekonywać, że warto zostać rodziną zastępczą. Każde dziecko zasługuje na bezpieczny i szczęśliwy dom - mówi dyr. ORPZ.

Rodzinne ciepło

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka mogą stworzyć małżeństwa lub osoby samotne, które mogą mieć własne dzieci. Wykształcenie kandydatów nie ma znaczenia, za to zadania, które zostaną im powierzone są bardzo poważne. To opieka nad dziećmi, dbanie o ich zdrowie, postępy w nauce i rozwój. Ubieganie się o kwalifikację na opiekuna zastępczego uwarunkowane jest spełnieniem wymogów ustawowych oraz ukończeniem specjalnie przygotowanego szkolenia.

Szczegółowych informacji o kampanii udzielają pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach, tel. 41 344 28 13.

Powrót na początek strony