Kampania o innowacyjnych i ekologicznych środkach transportu

Miasto Kielce rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Innowacyjne i ekologiczne środki transportu”. Projekt będzie się składał z pięciu etapów. Zaplanowano m.in. konkursy – plastyczny i na spot reklamowy, warsztaty, przedstawienie teatralne. Wydane zostaną również książeczki edukacyjne.

Podstawą kształtowania świadomości społecznej, poszerzonej o świadomość ekologiczną jako integralną część zrównoważonego rozwoju, jest wiedza. Zdobywanie jej, przetwarzanie i wykorzystywanie w różnych przedsięwzięciach to podstawa działań racjonalnego podmiotu. Chcąc, kształcić na rzecz zrównoważonego rozwoju zachodzi konieczność ustawicznej edukacji nie tylko dzieci i młodzieży, ale także dorosłych.

Miasto Kielce zawsze wspiera i promuje działania oparte na aktywnej edukacji ekologicznej.

Dlatego, też Prezydent Miasta Kielce organizuje Kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą niskoemisyjnego transportu pod hasłem: „Innowacyjne i ekologiczne środki transportu”

Projekt ten będzie kontynuacją wcześniej realizowanych przedsięwzięć o podobnym charakterze i tematyce.

Celem kampanii jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz innowacyjnych, alternatywnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się, a co za tym idzie, przyczyniających się do ochrony klimatu. Ponadto rozwijanie myślenia prospektywnego i kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska i zasobów surowców energetycznych w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Termin realizacji Kampanii przypada na dzień od 04.09.2023 r. do 30.09.2024 r. Projekt składa się z pięciu etapów, gdzie uczestnicy między innymi będą mieli do zrealizowania zadania tj.:

I etap – Konkurs plastyczny na plakat o tematyce:  „Czym jest elektromobilność?”.

Realizacja 04.09 – 15.12.2023.

Termin składania prac mija z dniem 30.11.2023 r.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne: dzieci, młodzież (niepełnoletnia) oraz osoby pełnoletnie.

II etap –  W ramach przedsięwzięcia Organizator wykona książeczki edukacyjne. Opowiadanie zawarte w książeczce, obrazowo będzie ukazywało tematykę ochrony klimatu w odniesieniu do niskoemisyjnego transportu.  

Realizacja 04.09– 15.12. 2023 r.

III etap – Organizator wystawi przedstawienie teatralne dotyczące kształtowania świadomej współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja zadania na przełomie 16.09 – 22.09.2023 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Spektakl adresowany jest do dzieci w wieku w wieku 4 – 10 lat.

IV etap – Warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 8 lat pod hasłem: „Nasz Klimat na szóstkę”.

Realizacja 15.01 - 01.04.2024 r.

Warsztaty adresowane będą do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w wieku 6 – 8 lat.

V etap – Konkurs na spot reklamowy „Niskoemisyjne środki transportu w aspekcie ochrony klimatu”.

Realizacja 01.02– 10.06.2024 r.

Termin składania prac mija z dniem 31.05.2024 r.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne: dzieci, młodzież (niepełnoletnia) oraz osoby pełnoletnie. Mamy nadzieję, że wspólnie wypracujemy oraz wdrożymy działania podnoszące świadomość mieszkańców miasta w zakresie ochrony środowiska naturalnego i korzystania z jego zasobów w sposób odpowiedzialny i racjonalny.

Poniżej można znaleźć m.in. regulamin kampanii oraz formularze zgłoszeniowe.

Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca niskoemisyjnego transportu pn. „Innowacyjne i Ekologiczne Środki Transportu” jest realizowana dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 23 760 zł. 

MKiŚ.png

WFOŚiGW2.jpg

NFOŚiGW.png

Plakat.jpg

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Etap I - Konkurs plastyczny.pdf PDF 225 KB
2. Etap I - zał 1.pdf PDF 222.22 KB
3. Etap I - zał 2.pdf PDF 184.71 KB
4. Etap III - Informacja spektakl.pdf PDF 144.85 KB
5. Etap III - zał 4 Spektakl.pdf PDF 172.61 KB
6. Etap IV - Informacja warsztaty.pdf PDF 149.42 KB
7. Etap IV - zal 5 warsztaty.pdf PDF 177.68 KB
8. Etap V - Spot reklamowy.pdf PDF 225.47 KB
9. Etap V - zał 1.pdf PDF 214.89 KB
10. Etap V - zał 2.pdf PDF 184.8 KB
11. Regulamin Ogólny.pdf PDF 188.54 KB
Powrót na początek strony