Kadrówka rozpoczęła tegoroczną wędrówkę

fot. Jarosław KubalskiRadio Kielce (3).JPG
fot. Jarosław Kubalski/Radio Kielce

56. Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej wyruszył dziś z Krakowa. Do Kielc dotrze tradycyjnie 12 sierpnia.

Piechurzy dziś rano wyszli z krakowskich Oleandrów, czyli miejsca, gdzie w 1914 roku kwaterowały oddziały strzeleckie Józefa Piłsudskiego. Wyjście poprzedził apel. W trakcie uroczystości w towarzystwie orkiestry wojskowej odśpiewano hymn państwowy i wręczono odznaczenia. Udział w 56. Marszu Szlakiem I Kompani Kadrowej bierze 150 osób, w tym 93. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kadrówka była pierwszym od powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r.

6 sierpnia 1914 r. na rozkaz Piłsudskiego z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 jej żołnierze obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc.

Dla upamiętnienia bohaterów od ponad 50 lat (40 lat po wojnie) odbywa się Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Bierze w nim udział m.in. młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerze, uczniowie szkół noszących imię Piłsudskiego, żołnierze z jednostek WP dziedziczących tradycje legionowe, a także kawalerzyści ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP.

Powrót na początek strony