Jubileusz 100-lecia uchwalenia ustawy o służbie cywilnej

Przez wielu nazywani są niewidzialnym sercem formacji – bo choć ich praca jest często niedostrzegana, bez nich funkcjonowanie Policji byłoby praktycznie niemożliwe. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość 100-lecia uchwalenia ustawy o Państwowej Służbie Cywilnej. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Kielc Bogdan Wenta. Organizatorem jubileuszu była Komenda Wojewódzka Policji.

Podczas uroczystości wręczono medale „Za Zasługi dla Policji”, listy gratulacyjne pracownikom cywilnym Policji oraz nagrody dla laureatów V edycji Konkursu Historycznego Wiedzy o Policji. Medale wręczył szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosław Kaleta, a gratulacje przekazali wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta.

- Pragnę wyrazić słowa uznania dla wszystkich pracowników cywilnych Policji. Bardzo bliska jest mi idea, która przyświecała twórcom służby cywilnej. Jest nią zawodowe, rzetelne, bezstronne i politycznie neutralne wykonywanie zadań́ stojących przed instytucjami życia publicznego, działającymi na rzecz obywateli – powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Państwowa służba cywilna ustanowiona została w 1922 roku. Od początku pracownikom cywilnym stawiano wysokie wymagania kompetencyjne oraz ideowo-moralne. Ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej była pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą służby cywilnej i określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP. Wprowadziła też podział funkcjonariuszy na dwie grupy: urzędników i niższych funkcjonariuszy państwowych. Kluczowym obowiązkiem funkcjonariusza państwowego była wierna służba Rzeczpospolitej.

Po okresie transformacji ustrojowej potrzebne były nowe regulacje prawne dla służby cywilnej. I tak, 18 grudnia 1998 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa, która weszła w życie 1 lipca 1999 r. Zgodnie z regulacjami ustawowymi z 1998 r. w skład korpusu służby cywilnej w Polsce wchodzili: pracownicy służby cywilnej i urzędnicy służby cywilnej. 

Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest od 2000 r. w dniu Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada. Został ustanowiony w celu podkreślenia znaczenia roli służby cywilnej i administracji państwowej. Według stanu na 1 października 2022 r. korpus służby cywilnej (KSC) w Policji to ponad 11,6 tys. osób. Najwięcej jest ich w służbie wspomagającej, bo to aż 8644 osoby.

Powrót na początek strony