Informacje dotyczące pracy Urzędu Stanu Cywilnego

W związku z kolejnymi obostrzeniami Urząd Stanu Cywilnego w Kielcach informuje, że w urzędzie na bieżąco odbywa się rejestracja zgonów, jak również zaplanowane wcześniej ceremonie ślubne z ograniczoną liczbą uczestników do 5 osób, przy zachowaniu wszelkich zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgłoszenie urodzenia, sporządzenie aktu, nadanie nr PESEL oraz zameldowanie noworodka można zgłaszać tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu, jeżeli posiadamy konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego, kwalifikowany podpis elektroniczny. Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Cyfryzacji www.gov.pl

Osobiste stawiennictwo przy rejestracji urodzenia wymagane jest jedynie przy czynności uznania ojcostwa. 

Dziecko można zarejestrować w ciągu 21 od momentu sporządzenia karty urodzenia przez szpital.

Wnioski o wydanie aktu stanu cywilnego można zgłaszać drogą elektroniczną, tradycyjną pocztą, ewentualnie można je również składać osobiście do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miasta Kielce od strony Placu Konstytucji 3 Maja.

Powrót na początek strony