Informacja ws. Korony Kielce

W poniedziałek, 11 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Korona S.A., w trakcie którego dokonano pozytywnej oceny dotychczasowej pracy pana Łukasza Jabłońskiego, prokurenta w spółce Korona S.A. Został on również pozytywnie zaopiniowany jako kandydat na prezesa zarządu.

Informacja została przekazana przez Radę Nadzorczą Korona S.A. w trakcie dzisiejszego spotkania z Prezydentem Miasta oraz przewodniczącymi klubów Rady Miasta. Dyskutowana była również możliwość sprzedaży 1% akcji Korona S.A. panu Łukaszowi Jabłońskiego jako opcji managerskiej. Przedstawiciele Rady Miasta wyrazili wstępną przychylność do tej propozycji. W tym celu konieczne będzie skierowanie projektu uchwały na sesję Rady Miasta.

W przypadku dopełnieniu procedury związanej ze sprzedażą akcji, Rada Nadzorcza powoła pana Łukasza Jabłońskiego na funkcję prezesa. Finalizacja procedury wyboru może nastąpić jeszcze w bieżącym miesiącu.

Powrót na początek strony