Informacja Prezydenta Kielc ws. wyborów Prezydenta RP

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż nie jest możliwe, w trakcie obowiązującego stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Podnieść należy, że liczba zgłoszeń kandydatów na członków OKW z komitetów wyborczych wynosi mniej niż połowa ustawowego składu komisji. Do Urzędu Miasta Kielce wpłynęło niewiele ponad czterysta zgłoszeń z 12 komitetów wyborczych zarejestrowanych w nadchodzących wyborach, tymczasem ustawowy skład wszystkich członków obwodowych komisji w Kielcach wynosi łącznie 923 osoby.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, że zgodnie z Kodeksem wyborczym (art. 182 § 1) obwodowe komisje wyborcze powołuje Komisarz Wyborczy. To również na nim ciąży zarówno obowiązek uzupełnienia składu (art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego), jak również zwołanie pierwszych posiedzeń komisji (art. 182 § 9 Kodeksu wyborczego).

Z uwagi na powyższe, w dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Kielce wystosował do Komisarza Wyborczego w Kielcach I kolejne pismo z prośbą o niezwłoczne doprecyzowanie informacji w zakresie planowanych na dzień 10 maja 2020 roku wyborów Prezydenta RP.

Powrót na początek strony