IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Zarządcy nieruchomości powinni pamiętać o obowiązkach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe 1. stopnia dla Kielc i powiatu kieleckiego.

Prognozowane są intensywne opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, a lokalnie nawet do 20 cm. Wiatr może osiągać prędkość 60 km/h i powodować zamiecie śnieżne. Synoptycy zapowiadają również możliwość wystąpienia opadów marznących.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo

Straż Miejska przypomina, że opady śniegu oznaczają więcej obowiązków dla właścicieli posesji oraz zarządców nieruchomości. Należy do nich sprzątanie śniegu i lodu z chodników, a także usuwanie sopli oraz nawisów śnieżnych z budynków. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi.

Ulice w Kielcach podzielono na trzy kategorie zimowego utrzymania. W pierwszej znajdują się ulice podstawowego układu komunikacyjnego, w tym drogi krajowe i wojewódzkie. Druga to 158 ulic o istotnym znaczeniu komunikacyjnym. Trzecią tworzy 285 ulic, które mają charakter lokalny. Ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg.

Kto ma obowiązek odśnieżyć chodnik?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż należących do nich nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli chodnik przylega do ogrodzenia domu, do jego odśnieżenia zobowiązany jest właściciel nieruchomości.

Obowiązek sprzątania i odśnieżania chodników należących do nieruchomości z budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, spoczywa na wspólnocie albo spółdzielni mieszkaniowej.

Śnieg należy gromadzić w miejscu, w którym nie będzie utrudniać poruszania się pojazdów ani pieszych. Można go zgarnąć na krawędź chodnika tak, aby nie przeszkadzał przechodniom, nie wolno go natomiast zgarniać na jezdnię. Za wywóz uprzątniętego śniegu odpowiada zarządca drogi.

To, czy właściciele i zarządcy nieruchomości dopełniają swoich obowiązków sprawdza m.in. Straż Miejska w Kielcach.

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli lodu

Prawo budowlane w art. 61 pkt 2 nakazuje właścicielom budynków zapewnienie ich bezpiecznego użytkowania w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Obowiązek odśnieżenia dachu i elewacji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny.

Warto pamiętać, że już kilka godzin po opadach waga świeżego śniegu może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Natomiast chwilowe ocieplenie powoduje topnienie śniegu, ale gdy tylko przyjdzie ponowne ochłodzenie, zamarzająca woda znacznie zwiększa ciężar pokrywy śniegowej. Dlatego konieczne jest regularne jej usuwanie.

Należy również zadbać o usunięcie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, zagrażających bezpieczeństwu osób znajdujących się przy budynku. Niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Powrót na początek strony