„Kielce - Moje Miasto w 2022 roku” - II edycja konkursu

Przyjazne, zielone i nowoczesne? Jakie powinny być Kielce? Do odpowiedzi na to pytanie zapraszamy w ramach II edycji konkursu „Kielce - Moje Miasto w 2022 roku”.

Adresatami konkursu są uczniowie kieleckich szkół podstawowych, a także dzieci w wieku przedszkolnym, zerówka przedszkolna, zerówka szkolna. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie najmłodszych mieszkańców naszego miasta do zainteresowania się tematem rozwoju Kielc. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zadaniem uczestników jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 (297 x 420 mm), która ma przedstawiać artystyczną wizję tego, jak ich zdaniem powinny wyglądać Kielce w 2022 roku.

Forma pracy - płaska. Propozycja konkursowa może być wykonana za pomocą farb, pasteli, kredek itp. Przy ocenie pod uwagę będzie brana m.in. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu oraz walory artystyczne - kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

Każdy uczestnik, może zgłosić tylko jedną propozycję. Wykonaną pracę należy dostarczyć w terminie od 13 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 roku, do godziny 15.00, do Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce. Prace należy zostawić przy głównym wejściu na Biurze Obsługi Klienta z dopiskiem: Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, pok. 709.

Dla ułatwienia - indywidualne prace wykonane przez dzieci z jednego przedszkola lub szkoły mogą być dostarczone w jednym pakiecie przez wyznaczoną osobę z danej placówki. Należy tylko pamiętać, by do każdej pracy osobno była przypięta metryczka (dane autora pracy).

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:

1. dzieci w wieku przedszkolnym, zerówka przedszkolna, zerówka szkolna;

2. dzieci z klas I - III szkoły podstawowej;

3. dzieci z klas IV - VIII szkoły podstawowej.

Szczegóły w regulaminie.

grafika konkurs 2022.png

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Metryczka.pdf PDF 259.33 KB
2. Regulamin Konkursu.pdf PDF 325.59 KB
Powrót na początek strony