II edycja Festiwalu Fotoperyferie. Zgłoszenia do 1 marca

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu zapraszają do udziału w kolejnym „Przeglądzie fotografii w technikach dawnych i alternatywnych”, będącym częścią II Festiwalu Fotografii FOTOPERYFERIE.

Celem przeglądu jest stworzenie przestrzeni i warunków do prezentacji dokonań artystów używających w swojej twórczości dawnych i eksperymentalnych technik fotograficznych oraz związanych z nimi wartości, a także ich popularyzacja i udostępnienie na wystawie szerokiemu gronu odbiorców.

Wystawa ma charakter otwarty i mogą w niej wziąć udział wszyscy artyści realizujący prace w technikach dawnych i alternatywnych. Zgodnie z regulaminem dopuszczone mogą być prace w technikach: odbitka albuminowa, guma, pigment, odbitka olejna, cyjanotypia, mokra płyta kolodionowa, papier solny i prace eksperymentalne. Do wystawy nie zostaną zakwalifikowane prace wykonane tradycyjną techniką srebrową i cyfrową – odbitki bądź powiększenia na papierze srebrowym z tradycyjnego negatywu, jak również wydruki z pliku cyfrowego. Wyjątek stanowią prace wykonane na tradycyjnym materiale srebrowym bądź wydruk cyfrowy, jednakże finalny obraz musi zostać uzyskany za pomocą niestandardowych metod naświetlania czy obróbki (np. fotografia otworkowa, luksografia).

Komisja kwalifikacyjna zweryfikuje zgłoszenia, a także dokona selekcji fotografii do wystawy.

Artyści zainteresowani festiwalem mogą przesyłać reprodukcje prac wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia do 1 marca 2023 r. na adres fotoperyferie2023@gmail.com. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Biura Wystaw Artystycznych oraz Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

Wernisaż wystawy w Galerii Dolnej Biura Wystaw Artystycznych zaplanowany jest na 28 kwietnia 2023 r.

Powrót na początek strony