I edycja Wojewódzkiego Konkursu „Ökomode - ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego”

I edycja  

Wojewódzkiego  Konkursu „Ökomode - ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego”

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 

02 czerwca 2021 roku odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach finał I edycji wojewódzkiego konkursu „Ökomode – ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego”. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kielce oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Zadaniem konkursu było promowanie zainteresowań i postaw ekologicznych, popularyzacja wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne. Celem nadrzędnym było rozwijanie ciekawości poznawczej związanej z krajami niemieckojęzycznymi  oraz zachęcenie uczniów do nauki języka niemieckiego. A wszystko to z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno – komputerowej.

Uczestnicy trzeciego etapu konkursu  wykonali na bazie ekologicznych materiałów i tekstyliów ubiór inspirowany strojem lat 20-tych XX wieku, w którym zaprezentowali się „na czerwonym dywanie”.

W konkursie wzięło udział aż 82 uczestników reprezentujących 33 szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego.  Do finału zakwalifikowano 27 uczestników. Jest nam niezmiernie miło, że nasz konkurs cieszył się takim zainteresowaniem.

Mieliśmy zaszczyt gościć na konkursie Wiceprezydenta Miasta Kielce Pana Marcina Chłodnickiego, Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Pana Piotra Łojka, Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Pana Mirosława Banacha.

 

Zwycięzców wyłoniło niezależne jury w składzie:

– Pani dr Donata Wójcik  - Wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

– Pan Ralph Arzt - Wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

– Pani Ewa Łukawska -  projektantka mody

 

I miejsce - Śnioch Ola - SP Dębska Wola

II miejsce (ex aequo) - Mróz Oliwia - SP Bilcza, Waszka Jacek - SP nr 13 Starachowice, Marszałek Magdalena - SP Piekoszów

III miejsce – Podraza Hanna - SP Busko Zdrój

 

Wyróżnienia otrzymała: Walo Maria - SP nr 39 Kielce

 

Partnerami konkursu byli: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Promniku,  Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urząd Miasta Kielce. Wspierali nas również Instytut Goethego w Warszawie. Patronat medialny objęli TVP Kielce, Radio Kielce i Echo Dnia.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy fantastycznych pomysłów i wspaniale wykonanych kreacji, a przede wszystkim znajomości języka niemieckiego.

 

Alina Dziopa, Kinga Kozieł, Ewa Stachura
Oprawa Techniczna: Dariusz Stępień

Powrót na początek strony