Grupa najemców lokali MZB w centrum będzie mogła płacić mniej za czynsz

Od 1 sierpnia br. umożliwimy obniżkę czynszu za najem lokali użytkowych, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, dla najemców prowadzących działalność w centrum Kielc w branżach preferowanych, zanikających i chronionych, organizacji pożytku publicznego oraz najemców długoletnich - informuje Bogdan Wenta, prezydent Kielc, który podpisał już zarządzenie w tej sprawie.

- Naszym celem jest niedopuszczenie do likwidacji bądź zaniechania prowadzenia działalności w tych ważnych branżach. Chcemy także zachęcić przedsiębiorców do najmowania lokali użytkowych położonych w śródmieściu. Propozycja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych - pragnących rozpocząć prowadzenie działalności, a także dla już prowadzących działalność - mówi Bogdan Wenta. 

Czynsz dla najemców wynosić będzie 6,50 zł netto/m2 wynajmowanej powierzchni lokalu. – Taka stawka jest w naszej ocenie bardzo atrakcyjną propozycją. Jestem przekonany, że pomoże przedsiębiorcom w codziennym prowadzeniu działalności - podkreśla prezydent Kielc.

Tak ustalony czynsz obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Za działalność z zakresu branż preferowanych, zanikających i chronionych, których dotyczy zarządzenie uważa się:

• księgarnie,
• antykwariaty
• kina, muzea
• galerie wystawiennicze
• biura podróży, turystyka
• rękodzielnictwo, rzemiosło artystyczne
• usługi maglowania, prasowania
• usługi fryzjerskie
• usługi pralnicze
• usługi szewskie
• usługi krawieckie, kuśnierskie
• usługi modniarstwa, kapelusznictwa
• usługi naprawy, serwisowe sprzętu AGD, RTV
• usługi fotograficzne
• usługi ślusarskie, szklarskie
• usługi tapicerskie, stolarskie
• usługi kaletnictwa
• usługi zegarmistrzowskie,
• usługi złotnictwa artystycznego
• usługi grawerskie w kamieniu i w metalu
• usługi małej poligrafii
• usługi lutnictwa, metaloplastyki

 

Centrum miasta obejmuje obszar pomiędzy ulicami: Żelazna - Czarnowska - IX Wieków Kielc - Bodzentyńska - Kościuszki - Św. Leonarda - Ewangelicka - Śniadeckich - Seminaryjska - Ogrodowa - Żytnia.

Za najemcę długoletniego uważa się najemcę lokalu użytkowego, który wynajmuje nieprzerwanie ten sam lokal, będący w zarządzie MZB, od co najmniej dziesięciu lat, niezależnie od jego lokalizacji na terenie miasta Kielce. Ci najemcy mogą ubiegać się o obniżkę do 50% czynszu obowiązującego na podstawie umowy najmu.

W przypadku organizacji pożytku publicznego mowa o organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach i fundacjach, a także spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałających w celu osiągnięcia zysku), które na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uzyskały w sądzie status pożytku publicznego.

Wszystkie szczegółowe informacje, wraz z niezbędnymi dokumentami, są zamieszczone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Kielce nr 272/2020, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce.

Powrót na początek strony