Geopark Świętokrzyski o krok od UNESCO

21 kwietnia 2021 rok podczas posiedzenia Zarządu UNESCO odbędzie się oficjalne głosowanie nad przyjęciem do Sieci Światowych Geoparków UNESCO nowych kandydatów. Jednym z nich jest Geopark Świętokrzyski funkcjonujący formalnie jako stowarzyszenie pięciu gmin: Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów.

- Od 21 kwietnia mamy szansę stać się oficjalnie pierwszym geoparkiem UNESCO funkcjonującym w całości na terytorium Polski - podkreśla Michał Poros, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin ,,Geopark Świętokrzyski’’.

Certyfikat przyznawany jest dla całego obszaru geoparku przede wszystkim ze względu na międzynarodową rangę dziedzictwa geologicznego reprezentowanego przez cenne stanowiska geologiczne. Pod uwagę brane są także inne cechy obszaru kandydującego geoparku takie jak: przyroda ożywiona, krajobraz, dziedzictwo kulturowe, działania lokalnej społeczności oraz aktywność w różnych dziedzinach, począwszy od nauki, edukacji i turystyki, a skończywszy na współpracy międzynarodowej.

- Certyfikat Światowego Geoparku UNESCO przyznawany jest na okres 4 lat. Po upływie tego czasu następuje weryfikacja geoparku przez ekspertów z UNESCO. Oceniana jest między innymi aktywność w zakresie promocji, edukacji, turystyki oraz współpracy z innymi geoparkami. Z tego względu utrzymanie certyfikatu UNESCO to proces ciągły, w który na stałe muszą być zaangażowane różne instytucje i organizacje. Kluczem do utrzymania certyfikatu jest aktywność i współpraca sieciowa na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. To największe wyzwanie dla nas wszystkich na kolejne lata po uzyskaniu certyfikatu – zaznacza Michał Poros.

W związku z planowanym uzyskaniem certyfikatu Światowego Geoparku UNESCO w dniach 22-25 kwietnia Geopark Świętokrzyski przygotowuje szereg wydarzeń. Jednym z nich będzie oficjalna prezentacja geoparku w ramach międzynarodowego wydarzenia online "Welcome Digital Event' organizowanego przez UNESCO 22 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

O pozostałych planowanych wydarzeniach Geopark Świętokrzyski’ będzie informować w kolejnych tygodniach na oficjalnej stronie - www.geopark.pl i profilu facebookowym: www.facebook.com/geopark.swietokrzyski/

Powrót na początek strony