Gala Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego

W Kieleckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Gościem wydarzenia był wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki. Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje we współpracy z Urzędem Statystycznym w Kielcach. Jego partnerem głównym jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a biznesowym Świętokrzyska Grupa przemysłowa INDUSTRIA.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, a także w sferze środowiskowej i przestrzennej. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Podczas gali zostało przedstawionych 5 najwyżej pozycjonowanych gmin w województwie, następnie 13 gmin, które w 13 powiatach zajęły pierwszą lokatę. Przedstawionych zostało także 9 wyróżnień gmin, które zajęły dalsze miejsca w Rankingu, ale uplasowały się na pierwszej pozycji w jednym z 16 wskaźników.

Miejsce w rankingu to wynik 16 wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Ranking odpowiada między innymi na pytania: jak sobie radzą gminy, co wpływa na ich kondycję, jakie są kluczowe czynniki rozwoju, czy i gdzie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego żyje się coraz lepiej?

„Ranking Gmin” to inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku przez Ośrodek FRDL w Krakowie. Ranking powtarzany był z dużym powodzeniem na przestrzeni ostatnich 12 lat z ogromnym zainteresowaniem samorządów i mediów przez kolejne lata, w kolejnych województwach. Ta cenna i ważna inicjatywa w regionie świętokrzyskim realizowana jest od trzech.

Powrót na początek strony