Fundusze europejskie 2021-2027 dla kieleckich przedszkoli

Wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki i Grzegorz Sowiński, dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta wzięli udział w konferencji na temat możliwości zwiększania jakości edukacji przedszkolnej z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Przez ostatnie lata fundusze unijne pozwoliły na radykalne zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w regionie świętokrzyskim. Nowy program regionalny na lata 2021-2027 pozwala skoncentrować się na podniesieniu jej jakości. W nowym programie finansowane będą m. in. prace adaptacyjno – remontowe, związane z dostosowaniem przedszkoli do indywidualnych potrzeb dzieci, wynikających np. z niepełnosprawności. Ponadto różnego rodzaju dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, wspierające ich wszechstronny rozwój. Możliwe będzie również objęcie dzieci indywidualnym wsparciem specjalistów, takich jak np. psycholog, logopeda, terapeuta itp. W projektach będzie można również realizować szkolenia, kursy i inne formy podnoszenia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

W konferencji, którą zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli dyrektorzy przedszkoli z terenu Kielc i powiatu kieleckiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Powrót na początek strony