Fundacja Oceanika odłowi żółwie mieszkające w Parku Miejskim

W sobotę, 9 września na terenie stawu w Parku Miejskim odbywać się będzie odławianie żółwi ozdobnych - zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych. W zbiornikach wodnych często obserwowane są osobniki tego gatunku, które znalazły się tam w wyniku ucieczki lub celowego wypuszczenia. Procedura odławiania przeprowadzona zostanie na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce. O obecności kilku sztuk żółwi ozdobnych w miejskim stawie alarmowali mieszkańcy.

W najbliższą sobotę w Parku Miejskim pojawią się pracownicy Fundacji Oceanika, którzy spróbują odłowić mieszkające tam żółwie. Jeśli ręczny odłów nie przyniesie efektu, zostanie zastosowana pułapka, która będzie stała kilka dni w stawie. Pułapka ta, będąca pewnego rodzaju pływającą wyspą, nie stanowi zagrożenia dla zwierząt, w tym ryb czy ptaków. Ważne, aby sprzęt nie został naruszony.

Nakaz działań zaradczych w stosunku do tych zwierząt wynika z ustawy o gatunkach obcych. W przypadku zauważenia żółwia w środowisku należy zgłosić ten fakt do właściwego urzędu gminy.

Warto wiedzieć, że wypuszczanie żółwi ozdobnych do rzeki czy jeziora jest nielegalne. Osoby posiadające te zwierzęta mogą je przekazać (zazwyczaj odpłatnie) do podmiotów posiadających zezwolenie na przetrzymywanie takich żółwi lub samemu postarać się o takie zezwolenie. Organem właściwym do wydania zezwolenia jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Informacje o możliwości uzyskania takiego zezwolenia są dostępne na https://www.gov.pl/web/gdos/inwazyjne-gatunki-obce3 

Lista azyli dla zwierząt, w tym azyli mogących przyjmować zwierzęta IGO, jest dostępna na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W 2023 roku Miasto Kielce objęło opieką dwa żółwie ozdobne. Osobniki zostały przebadane oraz przekazane pod opiekę Fundacji Oceanika z Zagnańska, która posiada odpowiednie zezwolenia do przetrzymywania tego gatunku. 

 

Powrót na początek strony