Event ekologiczny na Malikowie

Raben i Accolade wraz z lokalną społecznością świętowali w kieleckim parku przemysłowym Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju.

W sobotę, 25 września 2021 roku, w parku logistycznym w Kielcach rządziła ekologia. Firma logistyczna Raben Logistics Polska i Accolade, spółka inwestująca w nowoczesną infrastrukturę dla biznesu i właściciel kieleckiego parku przemysłowego, przy partnerskim wsparciu Biura ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce, zorganizowały wspólnie Eko-Event w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie objął swoim patronatem także Prezydent Miasta Kielce.

Eko-Event jest przykładem akcji, która bawiąc uczy, ucząc wychowuje, a przy okazji pomaga w realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak np. 13 – działania w dziedzinie klimatu, 15 – życie na lądzie, czy cel 11 – zrównoważone miasta i społeczności. O tym, w jaki sposób na spotkaniu realizowano ww. cele, mogli przekonać się zaproszeniu uczestnicy, czyli pracownicy i współpracownicy organizatorów wraz z rodzinami, przedstawiciele pozostałych najemców parku, a także uczniowie i przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach. Wspólnie uczestniczyli w wielu aktywnościach, m.in. sadzeniu drzew i krzewów czy malowaniu budek dla jerzyków.

Na miejscu pojawili się także reprezentanci Urzędu Miasta z zastępczynią Prezydenta Kielc Agatą Wojdą na czele.

- Cieszymy się, że wspólnie z Raben udało nam się zorganizować Eko-wydarzenie, podczas którego mogliśmy lepiej poznać lokalną społeczność i podzielić się pasją do zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań. Naszym długofalowym celem jest bycie odpowiedzialnym partnerem, dobrym sąsiadem i uczynienie regionów, w których działamy, lepszym miejscem do życia. Wierzymy, że takie wydarzenia pomogą mieszkańcom poznać nasze podejście nie tylko do wzrostu biznesu w Europie, ale także do rozwoju regionów dla zrównoważonej przyszłości – mówi Michał Białas, Country Head Accolade Polska.

W programie nie zabrakło także części zabawowo-edukacyjnej, związanej zarówno z tematami ekologicznymi, jak i z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W tym ostatnim punkcie Raben prezentował materiały dotyczące akcji „nie bądź dziki” (niebadzdziki.pl). Chętni mogli odkryć także kulisy łańcucha logistycznego oraz wziąć udział w konkursie z nagrodami.

- Cieszę się, że podczas eventu mogliśmy zaprezentować trzy filary naszego podejścia do odpowiedzialności społecznej: zaangażowanie w ekologię, edukację logistyczną i bezpieczeństwo ruchu drogowego. W biznesie kierujemy się min. podejściem fair play i chcemy być „fair” także wobec środowiska, kompensując nasz wpływ na nie. Jako spółka, inwestujemy w bardziej efektywne i proekologiczne rozwiązania w transporcie, regularnie mierzymy poziom CO2 i wymieniamy starsze pojazdy na nowe, a także sadzimy drzewa neutralizujące gazy cieplarniane – komentuje Adam Grzegolec, Kierownik Oddziału, Raben Logistics Polska w Kielcach.

Troska o środowisko to jeden z kluczowych filarów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Raben, podobnie jak wpływ na społeczeństwo. Firma od lat stawia także na edukację ekologiczną wśród swoich pracowników i ich dzieci, a także społeczności lokalnych. W trosce o klimat podejmowany jest szereg akcji zarówno na lokalną, ogólnopolską, jak i europejską skalę.

- Czujemy się odpowiedzialni za otoczenie i podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy ekologiczne, m.in. w celu zapewnienia niskoemisyjnych lub nawet neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla usług. Rozwijamy kulturę paperless oraz podobnie jak podczas Eko-Eventu, edukujemy naszych interesariuszy i działamy wspólnie z nimi na rzecz lepszego jutra – dodaje Adam Grzegolec.

Częścią wydarzenia była zbiórka pieniędzy na cele charytatywne. Zebrane środki zostały przekazane szkole na zakup materiałów edukacyjnych.

- Działania związane z ekologią i niwelowaniem skutków zmian klimatycznych to jeden z naszych priorytetów. Prowadzimy szereg inicjatyw, w które chcemy angażować mieszkańców i wspólnie działać na rzecz środowiska. Realizujemy też program „Zielony Mecenat Kielc”, w ramach którego współpracujemy z lokalnymi i regionalnymi firmami w zakresie zazieleniania przestrzeni miejskiej. Bardzo się cieszę, że coraz więcej przedsiębiorców rozumie potrzebę angażowania się w zielone projekty i dostrzega w tym szansę na budowanie swojego wizerunku. Dziś kolejne firmy dołączają do grona przedsiębiorców odpowiedzialnych społecznie. Bardzo za to dziękuję - podkreśla Agata Wojda, zastępczyni Prezydenta Kielc.

Eko-Event był pierwszym tego typu wydarzeniem na terenie Parku Kielce. Organizatorzy rozważają cykliczne organizowanie tego typu wydarzeń. Tymczasem obie firmy, Raben Logistics Polska i Accolade, zamierzają sfinansować budowę ogrodu śródziemnomorskiego na terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa mająca na celu ułatwienie organizacji działań promujących zrównoważony rozwój i uwidocznienie tych wysiłków na wspólnej platformie. Eko-Event Kielce można tam znaleźć pod linkiem https://esdw.eu/events/__trashed-110/  

Powrót na początek strony