Europejska Inicjatywa Społeczna

Partnerski samorząd Kielce – XXI dzielnica Budapesztu zaangażował się w akcję wsparcia Europejskiej Inicjatywy Społecznej podjętej przez Narodową Radę Szeklerów, mającą na celu wzmocnienie unijnego wsparcia regionów, które ze względu na cechy narodowe, etniczne, kulturowe, religijne lub językowe różnią się od regionów otaczających.

Podjęte starania zabezpieczyć mają poszanowanie różnorodności kulturowej, chronić mniejszości i walczyć z dyskryminacją grup należących do mniejszości językowych oraz zapewnić dostęp do równych szans w funduszach strukturalnych Unii. W opinii inicjatorów pozwoli to kontynuować rozwój UE i utrzymać jej różnorodność kulturową.

Inicjatywę społeczną pod nazwą: „Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu” wesprzeć może każdy obywatel Unii Europejskiej wypełniając formularz internetowy zamieszczony na stronie: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative.

 

Termin na oddanie głosu upływa 07 listopada 2020.

Powrót na początek strony