Eksperci i praktycy od gospodarki odpadami spotkali się w Kielcach

Zastępca prezydenta Kielc Agata Wojda wzięła udział w dwudniowej konferencji „Kontrole i kary w gospodarce odpadami”. To czwarta odsłona ogólnopolskiego wydarzenia dedykowanego branży komunalnej.

Podczas pierwszego dnia konferencji prelegenci przedstawili aktualności oraz własne doświadczenia m.in. w zakresie kontroli i kar dla gmin i zakładów gospodarki odpadami za nieprzestrzeganie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. Na temat ugody, jako narzędzia rozwiązywania sporów w gospodarce odpadami komunalnymi na przykładzie Miasta Kielce i firmy Eneris mówiła zastępca prezydenta Kielc Agata Wojda.

Organizatorem konferencji jest firma Ekorum, która od 2011 roku tworzy projekty w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, łącząc specjalistyczną wiedzę branżową z doświadczeniem.

Powrót na początek strony