Edukacja wobec wyzwań przyszłości. Kielce goszczą ekspertów z zakresu szkolnictwa

Wiceprezydent Marcin Chłodnicki wziął udział w konferencji inaugurującej cykl wydarzeń edukacyjnych zaplanowanych w czterech regionach jako imprezy towarzyszące drugiemu Ogólnopolskiemu Forum Doskonalenia Kadr Oświaty. Wydarzenie odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Drugie Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty to propozycja dla dyrektorów oraz nauczycieli, którzy budują dobrą szkołę i szukają drogowskazów na drodze zmian. Forum adresowane jest do kadry kierowniczej, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, kuratoriów oświaty oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

Organizatorami przedsięwzięcia są: konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Podczas konferencji w Kielcach gościli m.in.: prof. dr hab. Jan Fazlagić, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Mariola Błażej, specjalistka w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także przedstawiciele Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli.

Powrót na początek strony