Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w piątek, 27 maja w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyła się uroczystość, w której udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dowódcy, komendanci, dyrektorzy, szefowie i kierownicy instytucji Garnizonu Kielce oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających kombatantów. W uroczystości władze Kielc reprezentował dyrektor Kancelarii Prezydenta Sławomir Stachura.

Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, płk Adam Włoczewski podziękował wszystkim żołnierzom weteranom za zaangażowanie, poświęcenie i codzienną służbę. Podkreślił również, że „weterani działań poza granicami państwa, uczestniczący w realizacji zadań wsparcia, czy utrzymania pokoju w różnych częściach świata stanowią ogromny potencjał wiedzy i umiejętności, dzięki którym nasza armia wzrasta w siłę.”

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów oraz zapaleniem zniczy przy tablicy upamiętniającej udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa został ustanowiony w 2011 roku i jest obchodzony 29 maja. Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach: misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu SG, zadań ochronnych SOP lub grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

źródło: CPDMZ

Powrót na początek strony