Dzień otwarty w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, w skład których wchodzą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży oraz Bursa Szkolna nr 2 to szczególne miejsce, w którym młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna codziennie się spotyka, razem spędza czas i wspólnie realizuje swoje pasje. Z ofertą placówki młodzież i rodzice mogli zapoznać się podczas Dnia Otwartego, który zorganizowano w czwartek, 23 maja. W wydarzeniu wziął udział zastępca prezydenta Kielc, Bartłomiej Zapała.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Jagiellońskiej uczą się i mieszkają osoby z uszkodzonym narządem słuchu (słabosłyszące lub niesłyszące), z zaburzeniami mowy (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

- Chcieliśmy zaprezentować naszym gościom nie tylko ofertę edukacyjną, ale również przedstawić warunki w jakich młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności, także te nieujęte w programie nauczania – mówi Marta Jagniątkowska, dyrektor ZPSW w Kielcach.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kielcach jest jedyną tego rodzaju instytucją w województwie świętokrzyskim i jedną z nielicznych w całej Polsce. Swoją specjalistyczną opieką obejmuje dzieci już od 6 roku życia. W skład SOSW wchodzą Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia (kształcąca w kierunkach: kucharz, cukiernik, fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej) oraz Technikum (o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych).

W ramach dnia otwartego uruchomiono specjalne stoiska informacyjne oraz punkt konsultacyjny z poradami specjalistów pracujących w placówce. Ponadto uczniowie przygotowali krótki program artystyczny.

Organem prowadzącym Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych jest Urząd Miasta Kielce.

Powrót na początek strony