Dziecko z Ukrainy – pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu i szkole

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zorganizował seminarium naukowe poświęcone profesjonalnemu wsparciu dzieci uchodźców z Ukrainy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Seminarium pt. „Dziecko z Ukrainy – pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu i szkole” odbyło się przy współpracy Wydziałowego Samorządu Studenckiego oraz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Wydarzenie połączone było z rozstrzygnięciem konkursu dla studentów organizowanego w ramach Uczelnianych Dni Jakości Kształcenia.

Miasto Kielce podczas konferencji reprezentowała Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pełnomocnik prezydenta Kielc do spraw działań Miasta Kielce na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny, która w imieniu prezydenta Kielc przedstawiła najważniejsze działania, które podjęte zostały przez Miasto na rzecz obywateli Ukrainy.

Przede wszystkim chcieliśmy wyrazić swoje wsparcie dla mieszkańców Winnicy - miasta partnerskiego Kielc, które od pierwszego dnia rosyjskiej agresji także stało się celem ataków. Miasto stało się także szybko punktem tranzytowym dla uciekinierów z obszarów bezpośrednio zaatakowanych przez wojska rosyjskie, jak również i tymczasowym miejscem schronienia dla nich.

To wsparcie przybierało od początku różnorodne formy i dalece wykraczało poza symboliczne gesty. Dzięki zaangażowaniu miasta, popartemu wsparciem innych mieszkańców, wielu kieleckich firm i instytucji, a także dzięki naszym miastom partnerskim udało się utworzyć most pomocy humanitarnej i wysłać 11 dużych transportów z niezbędną pomocą rzeczową.

Uruchomione zostało specjalne konto bankowe, prowadzone zarówno w złotówkach, jak i w euro, na które można wpłacać (także z zagranicy) pieniądze przeznaczane na wsparcie dla Ukrainy.

Miasto w tym pierwszym momencie, nie czekając na wprowadzenie specjalnych przepisów, rozpoczęło udostępnianie istniejących zasobów. Jednym z najważniejszych punktów zbierania darów stał się szybko Pałacyk Zielińskiego, kolejne uruchamiano w placówkach edukacyjnych na terenie całego miasta.

W chwili obecnej w naszym mieście działają już trzy Punkty Pomocy Humanitarnej dla Obywateli Ukrainy. Punkty zbiórek i wydawania artykułów pierwszej potrzeby działają przy ul. Turystycznej 1 oraz przy ul. Wiśniowej 6 wydawane są przede wszystkim żywność oraz artykuły higieniczne i chemiczne, z kolei przy ul. Paderewskiego 49/51 - artykuły chemiczne, higieniczne oraz odzież.

Społeczne zaangażowanie, widoczne jest również w działalności miejskich instytucji kultury – niemal każda z nich przygotowała specjalną ofertę wpierającą proces integracji z mieszkańców Kielc z naszymi Gośćmi z Ukrainy.

Wejście w życie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nałożyło na samorząd Kielc zupełnie nowe zadania, takie jak rejestracja uchodźców wojennych przebywających na terenie miasta i nadawanie im numeru PESEL. Do dnia dzisiejszego wydanych zostało 3507.

Kolejnym ważnym zadaniem, które stanęło przed kieleckim samorządem była organizacja edukacji dla ukraińskich dzieci. Pierwotnie założono, że uczniowie przyjeżdżający do nas z Ukrainy trafią do wszystkich szkół obwodowych i będą traktowani tak jak polscy uczniowie. Szybko jednak okazało się, że takie rozwiązanie jest bardzo trudne do wprowadzenia, przede wszystkim ze względu na nieznajomość języka polskiego. Zostały więc uruchomione specjalne oddziały przygotowawcze w których zapewniony został podstawowy kurs znajomości języka polskiego i kultury polskiej. W chwili obecnej mamy pod swoją opieką ponad 650 uczniów.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. program.pdf PDF 257.13 KB
Powrót na początek strony