Dziecko potrzebuje uwagi. „#RozmawiajReaguj”

Mając na uwadze problem, jakim jest wykorzystywanie seksualne małoletnich Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat rozpoczęła kampanię społeczną pt. „#RozmawiajReguj”.

Istotą kampanii jest rozbudzenie w dorosłych opiekunach świadomości i umiejętności, właściwego podejścia do dziecka skrzywdzonego. W szczególności odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy.

Jak wynika z raportu opracowanego przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia, ofiarami przemocy seksualnej padają najczęściej dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat.

W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywa w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54 procentach przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego – to dziecko samo ujawniło informację.

Kampania prowadzona jest w mediach elektronicznych. Materiały i informacje są dostępne na stronie pkdp.gov.pl

 

Powrót na początek strony