Działania Miejskiego Urzędu Pracy ze złotym godłem QI International w kategorii: services!

Podczas Europejskiego Forum Biznesu, które odbyło się pod patronatem Parlamentu Europejskiego oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Krynicy Zdroju, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach Artur Kudzia odebrał z rąk redaktor naczelnej Forum Biznesu Anny Biszkowieckiej medal i dyplom potwierdzające przyznanie MUP złotego godła QI International w kategorii services – usługi najwyższej jakości.

Kapituła tego najstarszego polskiego programu projakościowego doceniła w ten sposób projekt pilotażowy ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie, którego celem jest aktywizacja młodych osób z kategorii NEET, czyli tych, które się nie uczą, nie pracują i się nie szkolą. Zgodnie z uzasadnieniem laury przyznano za: „unikatowe połączenie instrumentów rynku pracy w celu aktywizacji ludzi młodych z kategorii NEET i zapewnienia firmom odpowiednich kadr”.

- Zauważyliśmy, że pracodawcy, borykający się z niedoborem kadr, niechętnie zatrudniają przedstawicieli grupy NEET, ponieważ nisko oceniają ich niewielkie z reguły doświadczenie zawodowe i kompetencje nieprzystające ich zdaniem do potrzeb współczesnego rynku pracy. Obawiają się więc, że będą musieli dużo zainwestować w rozwój młodych ludzi i podjąć ryzyko, również finansowe, ewentualnego niepowodzenia – informuje dyrektor Artur Kudzia. – W projekcie pilotażowym ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie, oferowaliśmy unikatowe połączenie subsydiowanego zatrudnienia i dofinansowania do rozwoju zawodowego młodego pracownika. Takie rozwiązanie spotkało się z przychylnym przyjęciem zarówno ze strony osób z kategorii NEET, jak i kieleckich pracodawców, ponieważ było idealnie dopasowane do ich potrzeb - podkreśla.

Podczas Europejskiego Forum Biznesu 2023, które odbyło się pod hasłem: „Gospodarka w obliczu zmian. Realia, strategie, perspektywy”, poruszano podczas prezentacji i dyskusji panelowych następujące tematy:

  • Gospodarka zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzialności o lepsze jutro,
  • Cyberzagrożenia a cyberbezpieczeńsgtwo. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej,
  • Profilaktyka zdrowotna i jakość produktów: budowanie lepszej przyszłości dla wszystkich,
  • Nowoczesne strategie zarządzania zespołem pracowników w przedsiębiorstwie przemysłowym,
  • Specjaliści pilnie poszukiwani. Efektywna rekrutacja – trendy i tendencje.

QI International to najstarszy program projakościowy w Polsce, który ma za sobą już XVII edycji. Odznaczające się wysoką jakością rozwiązania oceniane i nagradzane są przez kapitułę powołaną przez Forum Biznesu i Biznes Trendy pod patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i firmy konsultingowo-doradczej AS-QUAL.

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pilotażowy ZiP -Zatrudnienie i przeszkolenie od 1.02.2022 r. do 31.12.2023 r. MUP otrzymał na ten cel 1 001 400 zł finansowania z rezerwy Funduszu Pracy w programie pilotaży ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Stabilna praca – silna rodzina”.

Więcej informacji o Europejskim Forum Biznesu 2023 można znaleźć na stronie Forum Biznesu: https://www.forumbiznesu.pl/wydarzenia/europejskie-forum-biznesu-2023-juz-za-nami 

A o projekcie ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach: https://mupkielce.praca.gov.pl/-/17090473-projekt-pilotazowy-zip-zatrudnienie-i-przeszkolenie- 

Powrót na początek strony