Dwie szkoły z Kielc z unijnym dofinansowaniem

Zespół Szkół nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach łącznie dostaną ponad 1 mln 400 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Środki będą przeznaczone m.in. na wykorzystanie Internetu i nowoczesnych rozwiązań podczas procesu nauczania, czy doposażenie pracowni zawodowych. 

Umowy na realizację obu projektów podpisał Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc z władzami Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt „Profesjonalne kadry – kontynuacja” jest skierowany do 80 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach (Technikum nr 11 i Szkoły Branżowej nr 6) kształcących się na kierunkach technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik budownictwa oraz fotograf i monter zabudowy i robót wykończeniowych.

Dla młodzieży zaplanowano kurs z komputerowego sporządzania kosztorysów budowlanych, szkolenie z zarządzania kolorem oraz doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie odbędą płatne staże u lokalnych pracodawców.

Z pieniędzy projektowych swoje kwalifikacje podniesie 10 nauczycieli.

W ramach projektu w szkole zostaną wyremontowane i doposażone 2 pracownie: pracownia poligrafii i przygotowania do druku oraz pracownia grafiki i technik multimedialnych. Zostanie wykonana również modernizacja szkolnej sieci informatycznej.

Całkowita wartość projektu to 1 mln 044 tys. 66  zł, dofinansowanie z poddziałania 8.5.1 RPO WŚ Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU wynosi 990 tys. 66 zł.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 lipca 2021 r.

Projekt „W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych” jest skierowany do większości  uczniów klas I-VIII i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach – łącznie do 392 osób.

Dla dzieci i młodzieży zaplanowano zajęcia z języka angielskiego, prowadzone z wykorzystaniem sprzętu TIK (technologie informacyjno–komunikacyjne).

Dodatkowo młodsi uczniowie (klasy I-III) szkoły wezmą udział w zajęciach wykorzystujących zestawy edukacyjne klocków „Lego”, a starsi (klasy IV-VIII) – w zajęciach z robotyki. Będą poznawać tajniki kreatywnego projektowania oraz nauczą się jak budować i programować  autonomicznego robota, aby był inteligentny i zdolny do reagowania na bodźce z otoczenia.

Z pieniędzy projektowych swoje kwalifikacje podniesie 42 nauczycieli.

W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Będzie to cyfrowa pracownia językowa, klocki do budowania robotów, LEGO oraz  tablica multimedialna.

Całkowita wartość projektu to 507 tys. 475  zł, dofinansowanie z poddziałania 8.3.3 RPO WŚ Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK wyniesie 438 tys. 475 zł.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 września 2021 r.

 

RPO EFS.png

Powrót na początek strony