Pierwszy krok do wykonania nakładek na dwóch ulicach

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetargi na ułożenie nakładek bitumicznych na odcinkach ulic Warszawskiej i Krakowskiej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach tak zwanych „remontów nakładkowych”.

- Inwestycje obejmują swoim zakresem ulicę Warszawską na fragmencie od ronda Geodetów do mostów na Silnicy oraz ulicę Krakowską od ronda Hedy –Szarego do skrzyżowania z ul. bpa. Kaczmarka. Oba odcinki mają długość około 600 metrów. W ramach prac zostanie sfrezowana stara, zniszczona nawierzchnia, w jej miejsce zostaną ułożone dwie warstwy masy bitumicznej wraz ze specjalną siatką wzmacniającą, za sprawą której lepiej przenosić się będą obciążenia oraz poprawi się nośność drogi – informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

Inwestycja przewiduje także wymianę krawężników, wybrukowanie zjazdów.

- Na realizację wykonawcy będą mieli odpowiednio 120 i 100 dni od podpisania umowy, co powinno nastąpić w kwietniu – mówi Jarosław Skrzydło.

Modernizacje ulic Warszawskiej i Krakowskiej to dwie pierwsze z planowanych na ten rok pięciu inwestycji nakładkowych. W drugim kwartale bieżącego roku zakładane jest ogłoszenie kolejnych przetargów na następne odcinki, czyli ul. Massalskiego od al. Szajnowicza – Iwanowa do ul. Dewońskiej, ul. Szczecińskiej od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Spółdzielczej oraz ul. Hipotecznej od ul. św. Leonarda do Placu Wolności.

Na „remonty nakładkowe” w tegorocznym budżecie miasta przewidziano kwotę 5,5 mln. zł.

Powrót na początek strony