Dwa miejskie place zabaw będą bardziej dostępne

Urząd Miasta Kielce pozyskał ponad pół mln zł dotacji z PFRON. Otrzymane środki pochodzą z programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. W ramach projektu „Przebudowa istniejących placów zabaw na terenie Miasta Kielce” zrealizowane zostaną dwie inwestycje przy ul. Zamenhofa i przy ul. Wojewódzkiej 12 b, czyli przy Przedszkolu Samorządowym nr 25.

Głównym zadaniem przedsięwzięcia będzie dostosowanie obiektów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, o obniżonej sprawności ruchowej i osób na wózkach inwalidzkich. Obiekty zostaną zaprojektowane i wybudowane zgodne z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w celu poprawy jakość życia dzieci i dorosłych o specjalnych potrzebach, a także, aby zapobiec ich społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji.

- Place zabaw będą dostępne dla wszystkich. Dzieci, rodzice, seniorzy, osoby niedowidzące, niedosłyszące, osoby z niepełnosprawnością umysłową, czy ruchową będą mogły poruszać się po nich, a także korzystać z udogodnień na takich samych zasadach jak osoby pełnosprawne - podkreśla zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

Likwidacja barier architektonicznych nastąpi poprzez prawidłowe ukształtowanie terenu tj.: dogodne dojścia, szerokie podjazdy, ułożenie chodnika z kostki bezfazowej, zamontowanie poręczy, które ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym korzystającym z obiektów, a także kontakt z otoczeniem. Konstrukcja placów zabaw dla dzieci zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby dzieci miały swobodny i nieograniczony dostęp do dowolnego elementu zabawy.

W palach jest zakup i montaż urządzeń zabawowych tj. huśtawka z gondolą dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, huśtawka integracyjna typu bocianie gniazdo, zabawka głuchy telefon, karuzela z miejscem na wózek inwalidzki itp. Ponadto pojawią się ławki, kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia.

- Aktualnie place zabaw są w zasadzie wyłączone z użytkowania. Plac przy Przedszkolu nr 25 jest jednym z najstarszych w mieście i dlatego wymaga gruntownego remontu o czym przekonałem się osobiście, a na placu przy ul. Zamenhofa osoby z niepełnosprawnością mają problem z poruszaniem się i korzystaniem w pełni z wyznaczonego terenu. Zależy nam, aby dzieciaki ponownie mogły cieszyć się tą przestrzenią. Ponadto w okolicy planowanych modernizacji powstają nowe budynki mieszkalne, do których wprowadzają się rodziny z dziećmi. Przebudowa placów zabaw pozwoli na pełny dostęp do obiektów dla niepełnosprawnych dzieci z okolicznych placówek oświatowych, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców Kielc - dodaje wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki.

Łączna wartość zaplanowanych prac to 687 000 zł. Dofinansowanie wynosi 549 600 zł. Wkład własny 137 400 zł. Okres realizacji projektu: od marca do października 2024 r.

Powrót na początek strony