Duże zainteresowanie programem „Mieszkanie za remont”. Trwa weryfikacja wniosków

W trzeciej edycji programu wpłynęły aż 163 wnioski od 59 osób, które chcą wynająć od Miasta Kielce mieszkanie po wyremontowaniu go na własny koszt. Tym razem Miejski zarząd Budynków wytypował 10 lokali, które wymagają gruntownej modernizacji.

- Jeszcze w tym tygodniu komisja po zweryfikowaniu wniosków wytypuje 10 rodzin, które spełniają kilka warunków. Osoby, które ubiegają się o wynajem lokalu w ramach programu "Mieszkanie za remont", muszą znajdować się na liście oczekujących na przydział mieszkania od miasta, a średni dochód na członka gospodarstwa domowego mieści się w przedziale 1 876 - 3 127 złotych w gospodarstwie jednoosobowym i 1 250 - 1 876 złotych w wieloosobowym – informuje Krzysztof Miernik dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.

We wniosku można było wskazać maksymalnie trzy adresy lokali przeznaczonych do remontu, w kolejności wynikającej ze stopnia zainteresowania poszczególnymi mieszkaniami.

Mieszkania, które zostały przeznaczone pod wynajem w trzeciej edycji programu zlokalizowane są przy ulicach Czerwonego Krzyża, Dąbrowskiej, Hożej, Marszałkowskiej, Karczówkowskiej, Jagiellońskiej, Lecha, Krakowskiej, Szczecińskiej i Źródłowej. 

Zgodnie z regulaminem lokator, który wykona remont lub adaptację mieszkania na własny koszt i podpisze umowę najmu, może zostać zwolniony z czynszu przez okres do 60 miesięcy czyli przez 5 lat. Zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat za media.

Powrót na początek strony