Drugi etap zmian w organizacji ruchu na al. IX Wieków Kielc

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z przedsięwzięciem polegającym na modernizacji 13 ulic w Śródmieściu Kielc od soboty, 16 września firma Strabag planuje wprowadzić drugi etap zmian w organizacji ruchu na al. IX Wieków Kielc.

Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie północna jezdnia al. IX Wieków Kielc na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Starodomaszowską/Bodzentyńską. Ruch w obu kierunkach odbywał się będzie zmodernizowaną jezdnią południową.

Na skrzyżowaniach al. IX Wieków Kielc z ul. Warszawską oraz Bodzentyńską/Starodomaszowską - jak dotychczas – funkcjonować będą skrzyżowania z ruchem okrężnym.

Wlot ulicy Starodomaszowskiej do tymczasowego ronda będzie jednokierunkowy. Nie będzie zatem możliwości wjazdu ze skrzyżowania al. IX Wieków Kielc/Starodomaszowska/Bodzentyńska w ul. Starodomaszowską. Objazd do ul. Starodomaszowskiej zostanie wyznaczony ulicami Radiową – Kaczorowskiego.

Przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy na wlocie ul. Bodzentyńskiej do skrzyżowania al. IX Wieków Kielc/Starodomaszowska/Bodzentytńska oraz przystanek komunikacji miejskiej w sąsiedztwie kościoła św. Wojciecha.

Bez tytułu.png

Powrót na początek strony