Drogowcy wracają na al. IX Wieków Kielc. Dokończą budowę chodnika i drogi dla rowerów

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od 4 marca firma Strabag wznowi wykonywanie robót na al. IX Wieków Kielc polegających na budowie chodnika i drogi dla rowerów. Wiązać się to będzie z czasowym zajęciem prawego pasa ruchu na jezdni północnej poza godzinami porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Utrudnienia potrwają około półtora miesiąca.

Remont alei IX Wieków Kielc jest realizowany w ramach przebudowy 13 ulic w centrum miasta. Pierwszym już zakończonym etapem prac remontowych była modernizacja jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ulicami Starodomaszowską. Obecnie prace prowadzone są również na ul. Nowy Świat, bp. Kaczmarka, Złotej, Równej i Śniadeckich. W marcu planowane jest rozpoczęcie prac na ulicy Solnej.

W ramach projektu zostaną przebudowane również ulice: Paderewskiego, Żeromskiego, Głowackiego, Seminaryjska, Silniczna i Panoramiczna. Planowany termin zakończenia wszystkich prac modernizacyjnych to wrzesień 2025 roku.

Projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Śródmieściu Kielc” współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Jego całkowity koszt to 70,5 mln zł. Dofinansowanie wynosi 61 750 000 zł, a pozostała część to wkład własny Miasta Kielce.

polski lad.png

Powrót na początek strony