Do załatwienia sprawa w ratuszu? Spokojnie - pomożemy

Choć trwa stan epidemii, a ze względu na bezpieczeństwo wprowadzane są nowe obostrzenia przypominamy, że Urząd Miasta Kielce pracuje i realizuje nałożone na samorząd zadania. Z uwagi na to, że pracuje w systemie zamkniętym, sprawy załatwiane są elektronicznie lub poprzez pocztę tradycyjną.

I tak na przykład wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dotyczący rejestracji, zmiany, zawieszenia, wznowienia czy wykreślenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca może zgłosić na stronie Ministerstwa Rozwoju i podpisać profilem zaufanym przez ePUAP lub podpisem kwalifikowanym. Założenie profilu zaufanego oferuje obecnie większość banków przy pomocy bankowości elektronicznej. Można też takie wnioski przysłać tradycyjną pocztą, ale wymogiem ustawowym jest potwierdzenie notarialne własnoręczności podpisu.

- Najważniejsza jest taka informacja, że wszelkie wnioski do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia czy tez zakończenia działalności można składać w dowolnym czasie, także z datą wsteczną, już po ustaniu pandemii - uspokaja Aneta Stajewska kierownik Biura Działalności Gospodarczej, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.

Urzędnicy proszą o zachowanie spokoju i rozwagę także w podejmowaniu decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Po bardzo dużej liczbie zapytań i zgłoszeń w tego typu sprawach, sytuacja się uspokaja. Wielu przedsiębiorców pyta o możliwość anulowania  takiego zgłoszenia. Wszelkie wątpliwości można zawsze wyjaśnić telefonicznie, dzwoniąc do ratusza (Biuro Działalności Gospodarczej czynne pon.- pt. w godz. 7.30-15.30, tel. 41 36 76 233, 41 36 76 557).

Niezbędne informacje, dotyczące pracy poszczególnych wydziałów i biur znajdują się na stronie internetowej ratusza, zaś komunikaty specjalne - w zakładce Koronawirus (www.um.kielce.pl, www.um.kielce.pl/koronawirus-wazne-komunikaty/)

Tu publikujemy między innymi bieżące informacje, dotycząceWydziału Komunikacji, który od 26 marca pracuje w trybie zamkniętym - Oznacza to, że obsługujemy tylko i wyłącznie wnioski elektroniczne oraz te, które przychodzą do nas pocztą, ale nie wszystkie wnioski, które standardowo załatwiamy, są obsługiwane, dlatego proszę, aby dzwonić do pracowników, którzy wyjaśnią czy dana sprawa jest załatwialna i w jakim trybie, czy też nie - wyjaśnia Grzegorz Witkowski, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji. Przypominamy ponadto, że terminy zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu uległy zmianie. Jest na to obecnie 180 dni, a nie jak wcześniej 30.

Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, jak zgłoszenia urodzeń, nadania nr PESEL oraz zameldowania noworodka można zgłaszać można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Noworodka można zarejestrować w ciągu 21 od momentu sporządzenia karty urodzenia przez szpital. Wnioski o wydanie aktów stanu cywilnego można zgłaszać drogą elektroniczną i tradycyjną pocztą. W takich przypadkach nie jest wymagane osobiste stawiennictwo w USC. Z uwagi na sytuację bezpośrednia obsługa klientów została zredukowana do minimum. W urzędzie na bieżąco odbywa się rejestracja zgonów. Zaplanowane wcześniej uroczystości ślubne odbywają się, ale przy zredukowanej do pięciu liczbie uczestników.

Powrót na początek strony