Dla lepszej współpracy na rzecz społeczności lokalnej

Przedstawicie organizacji pozarządowych, aktywiści społeczni oraz mieszkańcy Kielc spotkali się podczas Kongresu Kieleckich Organizacji Pozarządowych, który odbył się w sobotę, 20 maja w Centrum Geoedukacji Geonatura Kielce. Uczestników wydarzenia przywitała zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda, która zachęcała do dialogu, a także do dołączenia do kieleckiej „Mapy aktywności organizacji pozarządowych”.

Tematami poruszanymi podczas kongresu były: Europejski Fundusz Społeczny dla organizacji pozarządowych, wpływ NGO na politykę klimatyczną w mieście oraz rok działalności NGO na rzecz pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy w Kielcach, który omówiła Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny, pełnomocnik Prezydenta Kielc ds. działań miasta na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy. Wydarzenie było również okazją do wymiany doświadczeń oraz podjęcia współpracy na rzecz społeczności lokalnej.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta Kielce, Geonatura Kielce, Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój.

„Mapa aktywności organizacji pozarządowych” dostępna jest na stronie idea.kielce.eu i zawiera bazę wiedzy na temat stowarzyszeń i fundacji działających w Kielcach.

Powrót na początek strony