Delegacja Kielc w Gotha

Na zaproszenie Knuta Kreucha – Nadburmistrza partnerskiego Miasta Gotha, z oficjalną wizytą w Niemczech przebywa delegacja Kielc, na czele z Marcinem Chłodnickim – zastępcą prezydenta.

W grupie reprezentującej nasze miasto znaleźli się dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,  komendanci miejscy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Celem spotkania w Gotha jest podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz wyznaczenie priorytetowych projektów w przyszłości w obszarach wymiany doświadczeń służb mundurowych, szkolenia młodzieży z ochotniczych straży pożarnych, jak również rozmowy w kwestii rozwijania współpracy w zakresie kultury i edukacji. Jednym z kluczowych tematów, które zostaną poruszone będzie realizacja w obu miastach festiwalu folklorystycznego Europeada w 2023 i 2024 roku.

To właśnie dzięki osobistemu zaangażowaniu włodarza Gotha – Pana Knuta Kreucha, w Kielcach 8 lat temu odbyła się 51. edycja tego największego w Europie festiwalu folklorystycznego. Profesjonalne przygotowanie imprezy wraz z unikatowymi walorami przyrodniczymi i turystycznymi Kielc i Gotha sprawiły, że komitet organizacyjny ww. festiwalu przyznał po raz kolejny obu miastom przywilej bycia gospodarzami.

W tym roku mija 25 lat od podpisania w 1997 roku umowy o partnerstwie między Gothą, a Kielcami. Ćwierć wieku kontaktów z naszym niemieckim samorządem jest jednym ze wzorów współpracy, który dostrzegany jest, zwłaszcza na płaszczyźnie relacji Polska – Niemcy. Potwierdzeniem powyższego są wspólne obozy młodzieży strażackiej, realizowane przy wsparciu obu miast przez OSP Powiat Kielce oraz Feuerwehr Gotha. Jest to najdłuższa tego rodzaju kooperacja w stosunkach polsko-niemieckich.

Pierwsza część uroczystych obchodów 25-lecia partnerstwa Kielc i Gotha odbyła się w naszym mieście przy okazji tegorocznego Święta Kielc. W ramach wydarzenia na plenerowej scenie w Pałacyku im. Tomasza Zielińskiego w Kielcach zagrała koncert orkiestra Policji Landu Turyngia, a na przybyłych kielczan czekał punkt promocji miasta Gotha, oferujący wiele atrakcji, w tym tradycyjne przysmaki z centralnych Niemiec. Podczas kieleckich obchodów partnerstwa podpisane zostało Memorandum kontynuacji dobrych stosunków.

Powrót na początek strony