Decyzja Prezydenta Kielc w sprawie Korony Kielce

Po przeprowadzonej analizie możliwości prawnych, Prezydent Miasta Kielce, Bogdan Wenta podjął decyzję o przyspieszeniu płatności na rzecz spółki Korona S.A. drugiej raty (w wysokości 1 miliona złotych) za promocję miasta poprzez sport.

W myśl dokonanej zmiany, płatność, która miała nastąpić do 31 marca br., zostanie wykonana wcześniej, tj. do dnia 11 marca br., co pozwoli klubowi ubiegać się o licencję na grę w PKO Ekstraklasie w sezonie 2020/2021. 

Dzisiaj Prezydent Miasta Kielce oraz zarząd Korona S.A. podpisali stosowny aneks do umowy, który ustalił nowy harmonogram płatności.

Należy przypomnieć, że zgodnie z podpisaną w 2017 roku umową sprzedaży akcji klubu, miasto Kielce zobowiązało się do przekazywania na konto spółki, każdego roku przez okres pięciu lat, kwoty 2,5 mln zł za usługi promocyjne.

Płatność 1 mln zł, która decyzją prezydenta Kielc nastąpi w najbliższych dniach, jest częścią składową powyższej kwoty.

- Wykonany dzisiaj krok nie powoduje dodatkowych obciążeń dla miasta i jego mieszkańców, natomiast może w znaczny sposób pomóc klubowi, którego dobro leży nam wszystkim na sercu. Jako mniejszościowy udziałowiec spółki, trzymamy kciuki za dobre wyniki drużyny i liczymy na jej sportowe utrzymanie w ekstraklasie, jednak oczekujemy również działań ze strony zarządu klubu w zakresie poprawy kondycji finansowej spółki, poprzez zwiększenie jej dochodów własnych i optymalizację kosztów - mówi Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

- Zgodnie z decyzją Rady Miasta z grudnia ubiegłego roku, jesteśmy także cały czas gotowi do dokapitalizowania spółki kwotą 1,43 mln zł. Dalsze działania uzależniamy od postawy większościowego akcjonariusza z Niemiec - Korona Invest GmbH, który posiada 72 procent akcji spółki - dodaje prezydent Kielc.

Kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korona S.A. zaplanowano na 16 marca br.

Powrót na początek strony