Czekamy na kandydatów do Nagrody Miasta Kielce za 2023 rok

Do 15 stycznia 2024 r. można składać wnioski z kandydaturami do Nagrody Miasta Kielce za 2023 rok. Nagrody przyznawane są przez Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia: gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe lub społeczne, realizowane na rzecz rozwoju Kielc. Wyróżnienia mogą być indywidualne lub zbiorowe.

Kandydatów mogą zgłaszać: Przewodniczący Rady Miasta Kielce, Komisje Rady Miasta Kielce, Kluby Radnych Rady Miasta Kielce, Prezydent Miasta, organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, związki i stowarzyszenia twórcze, związki wyznaniowe, dyrektorzy i prezesi jednostek gospodarczych.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 stycznia 2024 r. na adres

Urząd Miasta Kielce
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

lub adres mailowy: kultura@um.kielce.pl

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce zamieszkania, miejsce pracy, zajmowane stanowisko oraz szczegółowe uzasadnienie. 

W celu ułatwienia kontaktu z laureatami, prosimy także o podanie numeru telefonu kandydata oraz zgłaszającego kandydaturę.

Regulamin przyznawania dorocznej Nagrody Miasta Kielce wraz z uchwałą Rady Miasta Kielce dostępne są w załączniku.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Uchwała i regulamin dorocznej Nagrody Miasta Kielce.pdf PDF 383.82 KB
Powrót na początek strony