Czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Krakowskiej

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że rozpoczyna wdrażanie czasowej organizacji ruchu na ul. Krakowskiej w Kielcach, w związku z budową drogi dla rowerów.

Jezdnia wyjazdowa z miasta zostanie zawężona do jednego pasa ruchu na odcinku ok. jednego kilometra (od końca ul. Górników Staszicowskich do rejonu skrzyżowania z ul. Chorzowską). Na ww. fragmencie dopuszczalna prędkość będzie ograniczona do 40km/h.

Planuje się, że zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą do końca października br.

Powrót na początek strony