Czas na biogospodarkę!

Startują działania w ramach międzynarodowego projektu „BioBoosters – boosting the circular transition” realizowanym na terenie Polski przez kielecką Fundację PRO CIVIS. Urząd Miasta Kielce, Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora przystąpiło w roli organizacji stowarzyszonej do realizacji projektu na mocy pisemnego zobowiązania. Spotkanie otwierające dla wszystkich zainteresowanych tematem biogospodarki i GOZ odbędzie się 31 stycznia br.

Przedmiotem projektu jest opracowanie modelu i zrealizowanie 18 hackathonów poświęconych sektorowi biogospodarki przez 9 partnerów projektowych z Finlandii, Szwecji, Łotwy, Estonii, Niemiec, Litwy i Polski. W ramach każdego z hackathonów duże podmioty gospodarcze z danego regionu działające w obszarze biogospodarki („challenge givers”) będą poszukiwały rozwiązań dla swoich aktualnych wyzwań technologicznych. Dostawcami potencjalnych rozwiązań będą MŚP, start-up’y i indywidualni innowatorzy z całego regionu Morza Bałtyckiego („challenge solvers”).

Dwa takie międzynarodowe biogospodarcze hackathony zostaną zorganizowane w Kielcach (2024 r. i 2025 r.), natomiast nasi regionalni innowatorzy (MŚP, startupy, koła naukowe, zespoły studenckie czy po prostu osoby fizyczne) będą również mogli wziąć udział w pozostałych 16 międzynarodowych hackathonach (pierwsze z nich wystartują już w lipcu/sierpniu 2023 r.). W trakcie hackathonów świętokrzyscy innowatorzy zmierzą się z wyzwaniami dużych firm skandynawskich, niemieckich i z państw bałtyckich. Dla naszych regionalnych podmiotów będzie to wyjątkowa szansa na nawiązanie trwałych i rentownych międzynarodowych relacji gospodarczych.

Podstawowym celem projektu jest wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorców już działających, bądź dopiero zamierzających działać, w obszarze biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego. Dlatego jeśli jesteś zainteresowany problematyką biogospodarki, innowacyjności i przedsiębiorczości zapraszamy Cię na międzynarodowe zdalne spotkanie otwierające projekt („Kick off meeting”) organizowane przez Uniwersytet JAMK z Finlandii, które odbędzie się w dniu 31 stycznia br. w godzinach 8.30 – 10.00. Uczestnikiem spotkania będzie prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Rejestracja na spotkanie jest otwarta do 27 stycznia 2023 r. do godz. 12.00 pod adresem: https://www.jamk.fi/en/event/bioboosters-kick-off-webinar

Projekt w kwietniu 2022 roku uzyskał dofinansowanie z programu: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Priorytet 3.1. Gospodarka o obiegu zamkniętym i będzie realizowany w latach 2023 - 2025 r. Zadaniem Biura ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora jest informowanie o wynikach projektu na forach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz wsparcie w promocji i organizacji 2 świętokrzyskich hackathonów.

Powrót na początek strony