Cyfrowe nowości w Bibliotece Miejskiej

sprzęt komputerowy, fotograficzny i nagłośnieniowy
MBP

Nowoczesny sprzęt umożliwi organizację koncertów, warsztatów, prowadzenie transmisji on-line i utrwalanie najciekawszych wydarzeń. Zakup zrealizowano w ramach projektu „Biblioteka Strefą Cyfrowego Komfortu”.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt komputerowy, fotograficzny i nagłośnieniowy wraz z niezbędnymi akcesoriami.

- Kupiliśmy aparat fotograficzny, kamerę, projektor, laptop, które umożliwią nam organizację interesujących warsztatów, webinariów, prowadzenie transmisji, spotkań on-line, nagrywanie wydarzeń i rozszerzenie zakresu e-usług. Zapewnimy dostęp do nowoczesnych technologii i uczestnictwo w kulturze odbiorcom wszystkich grup wiekowych, a także osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami i wykluczonym społecznie – informuje dyr. Biblioteki Anna Żmudzińska.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki realizacji projektu „Biblioteka Strefą Cyfrowego Komfortu” dofinansowanego w kwocie 75 000 zł z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu w kwocie 19 387 zł z budżetu Miasta Kielce.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Powrót na początek strony