Ćwierć wieku współpracy Kielc z Gotha

Od 25 lat Kielce i Gotha, miasto w Turyngii w środkowej części Niemiec, łączą kontakty na różnych polach. Umowa o partnerstwie w sprawie nawiązania współpracy została podpisana 30 kwietnia 1997 r. 25 czerwca 2022 roku Prezydent Kielc Bogdan Wenta i Nadburmistrz Gotha Knut Kreuch podpisali „Memorandum kontynuacji dobrych stosunków”.

Z okazji jubileuszu 25-lecia współpracy delegacja z Gotha gościła w Kielcach w dniach 24-26 czerwca br.  W jej skład weszli przedstawiciele administracji samorządowej na czele z Nadburmistrzem Knutem Kreuchem oraz przedstawiciele straży pożarnej i policji.

Goście zwiedzili Ogród Botaniczny, Dworzec Autobusowy przy ul. Czarnowskiej, Kielecki Park Technologiczny i Centrum Kształcenia Zawodowego. Mieli okazję także wziąć udział w wydarzeniach w ramach odbywającego się Święta Kielc.  

- Jestem dumny, że partnerstwo Kielc i Gotha może stanowić wzór do naśladowania dla wielu europejskich miast. Minione 25 lat kontaktów partnerskich Kielc i Gothy to dziesiątki wspólnych inicjatyw, projektów wśród których stawialiśmy głównie na młodzież, promocję sportu, wymiany gospodarczej oraz określenia partnerstwa miast jako bazy dla współpracy służb mundurowych i ratunkowych. W tym miejscu, pragnę szczególnie podziękować mojemu przyjacielowi, Knutowi Kreuchowi za wielkie serce do nas Polaków, za wzór, który daje i inspirację do podejmowania współpracy na polu kultury - mówił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Kulminacyjnym punktem wizyty było podpisanie w Domu Środowisk Twórczych „Memorandum kontynuacji dobrych stosunków”, jego pełną treść zamieszczamy w załączniku. W wydarzeniu wzięli także udział byli prezydenci Kielc Bogusław Ciesielski oraz Włodzimierz Stępień, którzy rozpoczynali współpracę partnerską między Kielcami a Gothą.

Jednym z punktów programu jubileuszu 25-lecia współpracy Kielc i Gotha, był wernisaż wystawy malarstwa Bettine Schuenemann z Gotha w Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria” Dom Środowisk Twórczych. Ekspozycję można jeszcze oglądać do 3 lipca br.

Na Letniej Scenie Pałacyku Tomasza Zielińskiego wystąpiła orkiestra policji z Gotha, która zaprezentowała m.in. utwory Johanna Sebastiana Bacha i współczesne.

Umowa o partnerstwie w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Gotha w Niemczech została podpisana 30 kwietnia 1997 roku.

Współpraca Kielc z Gothą zapoczątkowana została pod koniec 1995 roku, kiedy w Berlinie zorganizowano Misję Gospodarczą, mającą na celu reklamę i promocję Kielecczyzny.

Kielce otrzymały zaproszenie do złożenia wizyty w Gotha i w maju 1996 roku delegacja stolicy województwa świętokrzyskiego wzięła udział w Święcie Miasta Gotha, w którym uczestniczyły też kieleckie młodzieżowe zespoły artystyczne.

Zrealizowana jesienią tego samego roku rewizyta delegacji radnych z Gotha w Kielcach podtrzymała wolę rozwoju przyjaźni i kooperacji w różnych dziedzinach, nie tylko w zakresie zadań realizowanych przez ratusz, lecz także inne podmioty, jak szkoły, służby ratownicze i mundurowe.

Głównym motorem napędowym dla współpracy była, i do dziś jest, wymiana zespołów sportowych,  artystycznych, pracowników wydziałów merytorycznych obu samorządów i radnych oraz organizacji skautowych czy samorządowych. W Kielcach i Gotha realizowane są wystawy promujące oba miasta.

Współpraca na płaszczyźnie kultury i wymiany samorządowców przekłada się także na wymiar gospodarczy. Przykładem takich działań były chociażby delegacje rzemieślników z Kielc, którzy  uczestniczyli m.in. w Targach Bożonarodzeniowych.

Prawdziwy przełom w rozwoju współpracy biznesowej miał miejsce w 2003 roku, gdy podjęto rozmowy z Nadburmistrzem Gothy Volkerem Doenizem na temat utworzenia Biura Miasta Kielce w Gotha. Przez lata biuro znajdowało się w odrestaurowanej cegielni, w której obecnie mieści się Centrum Rozwoju Regionalnego.  

Efektem pracy kierownika Biura, Pana Mirosława Obary, pracownika Referatu Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Kielce była pomoc dla dziesiątek przedstawicieli małego i większego biznesu w zainicjowaniu współpracy z ich kontrahentami w Gotha. Z uwagi na znakomite usytuowanie miasta w centrum Niemiec, Gotha stanowiła bazę do podejmowania szeregu tematów także w sąsiednich landach.

Nowa energia dla współpracy pojawiła się wraz z przyjazdem w 2006 roku nowego Nadburmistrza Gotha - Pana Knuta Kreucha. Wspólnie z naszymi partnerami z Niemiec oraz innych krajów zrealizowaliśmy szereg projektów młodzieżowych, których głównym celem było zbudowanie relacji między młodymi ludźmi. Projekty kładły szczególny nacisk na pogłębianie relacji partnerskich, budowanie przyjaźni na bazie pozytywnych doświadczeń. Spotkania zakładały szczerą, odważną rozmowę o naszej wspólnej, często tragicznej europejskiej przeszłości.

Nasze miasta wzajemnie się promują na wielu festiwalach i świętach samorządowych

Wspaniałym efektem kontaktów z Gotha było nawiązanie w 2011 roku przyjaznych relacji z ówczesną Panią Wiceminister Spraw Zagranicznych RFN - Panią Cornelią Pieper, która obecnie piastuje stanowisko Konsula Generalnego RFN w Gdańsku.

W 2012 roku Cornelia Pieper przybyła do Kielc na zaproszenie Prezydenta Miasta i Rektora Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani Minister, która rok wcześniej otrzymała tytuł Profesora Honorowego uczelni, zaprezentowała wykład na temat "Aktualnych i przyszłych stosunków polsko - niemieckich w kontekście zachodzących zmian w Europie". Nawiązanie kontaktów miasta Kielce z MSZ Niemiec zostało zainicjowane przez wspomnianego wcześniej pana Mirosława Obarę.

Biuro Miasta Kielce w Gotha równolegle realizowało współpracę ze studentami pielęgniarstwa, którzy dzięki dobrym relacjom między miastami mogli odbywać praktyki w domach opieki w Gotha i w Niemczech.

Wspieramy naszych partnerów także w tematach poszukiwań archiwaliów do publikacji o historii kolarstwa w NRD i udziału zawodników z Niemiec w Wyścigu Pokoju, którego etapy przechodziły przez Kielce  w latach 1948, 1973 i 1976. Dodatkowym działaniem Miasta jest wzbogacanie zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w publikacje obcojęzyczne od naszych partnerów – także z Gotha. Dzięki temu mieszkańcy mogą poznać nasze miasta partnerskie.

Ukoronowaniem współpracy Kielc z Gotha jest organizacja przez oba nasze miasta największego w Europie festiwalu folklorystycznego Europeada. Dzięki ogromnej pomocy Nadburmistrza Knuta Kreucha festiwal miał miejsce w Kielcach w 2014 roku. Obecnie już wiadomo, że oba nasze miasta ponownie będą gospodarzami wydarzenia w 2023 Gotha i w 2024 Kielce.

Kolejnym miastem z Niemiec,  z którym Kielce współpracują, jest Flensburg - miasto portowe w północnej części Niemiec, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. W latach 2019 – 2020 miały miejsce wymiany delegacji z udziałem włodarzy miast.

W 2020 roku Miasto Kielce w związku z sytuacją pandemiczną Covid 19, podpisało porozumienie z partnerami  zagranicznymi o wzajemnym wsparciu dla lokalnych przedsiębiorców.

Naszą dumą jest kontakt i współpraca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z Panią Konsul Generalną RFN Cornelią Pieper, która jest od lat profesorem honoris causa UJK. Pani Konsul odwiedza nasze miasto m.in. przy okazji ważnych rocznic, dzieląc się swą wiedzą ze studentami.

Szczególnym obszarem współpracy na bazie partnerstwa miast są kontakty służb ratunkowych i mundurowych. W 2004 roku zainicjowana została współpraca straży pożarnej z Kielc i Gotha. Delegacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Kielc uczestniczyła w obchodach 140-lecia Straży Pożarnej w Niemczech. Efektem do dziś funkcjonujących samodzielnie kontaktów jest współpraca młodzieży pożarniczej z obu miast, która jest koordynowana z ramienia OSP Powiat Kielce.  Współpraca młodzieży pożarniczej z Kielc i Gotha jest najdłuższą w skali kontaktów Polski i Niemiec.

Rok później, bo w 2005 roku delegacja Policji miasta Gotha przebywała w Kielcach na zaproszenie Komendy Miejskiej Policji. Goście spotkali się z kierownictwem Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz władzami miasta, zapoznali się z funkcjonowaniem posterunku Policji i Straży Miejskiej w Rynku oraz odbyli wspólny patrol po ul. Sienkiewicza. Wizyty wzajemne odbywały się co roku.

Z tą wymianą wiąże się anegdota, gdy podczas wizyty Policjantów z Niemiec w pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych miało miejsce zatrzymanie złodziei samochodów, podążających na Ukrainę skradzionym autem  z Niemiec - na podejrzanych tablicach „niemieckich”. Złodzieje próbowali udawać Niemców, myśląc że Kieleccy funkcjonariusze nie znają języka naszych sąsiadów.

Ku zaskoczeniu rabusiów nie tylko znali język niemiecki, to z radiowozu wysiedli nasi goście w oficjalnym umundurowaniu policji niemieckiej. Złodzieje nie mieli nic więcej do dodania.

Współpraca policji z Kielc i Gotha jest kontynuowana, a jej tematem wiodącym są działania antynarkotykowe.

Równolegle zrealizowano wymianę Straży Miejskiej z ekopatrolu, której tematem były działania na rzecz ekologii i szeroko pojętej ochrony środowiska. Podsumowaniem dotychczasowej współpracy służb była pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Seniora w 2019 roku, w czasie której odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Seniorów z udziałem wszystkich służb mundurowych z miast partnerskich.

Miasto Kielce od 2012 roku koordynowało także wymianę historyków i edukatorów z Kielc, Berlina i Regionu Brandenburgia. W ramach współpracy zrealizowano w Kielcach ekspozycje wystaw  m.in. z Domu Konferencji Wannsee oraz Muzeum i Miejsca Pamięci KL Sachsenhausen. W wymianach historyków wzięło udział łącznie kilkuset nauczycieli i edukatorów oraz historyków z Kielc. Wspaniałym podsumowaniem przyjaznych relacji było zainstalowanie pomnika generała Bolesława Jerzego Roi - związanego z Kielcami wybitnego oficera i społecznika, ofiary obozu Sachsenhausen. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 1 maja 2022 r. w ramach Międzynarodowych Obchodów Wyzwolenia Obozu KL Sachsenhausen. W wydarzeniu wzięli licznie udział przedstawiciele instytucji państwowych i regionalnych oraz delegacja żołnierzy sił pokojowych z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, którzy realizują i szkolą m.in. partnerów z Niemiec do misji stabilizacyjnych ONZ/NATO.

Współpraca Kielc z partnerami w Niemczech w dobie wojny na Ukrainie

Szczególną formę przybrała współpraca z partnerską Gothą i zaprzyjaźnionymi Flensburgiem oraz Frankenbergiem z Niemiec w obliczu napaści Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Wydarzenie to pociągnęło za sobą największy kryzys uchodźczy w Europie po II Wojnie Światowej. Główny ciężar pomocy dla uciekających przed wojną matek z dziećmi przyjęła na siebie Polska. Miasto Kielce od pierwszego dnia inwazji podjęło działania na rzecz realizacji szeroko rozumianej pomocy przybyłym uciekinierom oraz pozostającym na Ukrainie wschodnim sąsiadom.

Koordynowana przez Miasto Kielce organizacja pomocy została wsparta finansowo i materialnie przez naszych partnerów z Niemiec. Do końca maja 2022 roku z Kielc wyjechało łącznie ponad 140 ton pomocy. Wśród darów przekazanych na Ukrainę znalazły się m.in. duży transport odzieży i środków pierwszej potrzeby z miasta Frankenberg oraz zakupione towary ze środków otrzymanych z Gotha.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. "Memorandum über die Fortsetzung der guten Beziehungen" PDF 519.93 KB
2. „Memorandum kontynuacji dobrych stosunków” PDF 473.76 KB
Powrót na początek strony